W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada do spraw Polityki Senioralnej

Na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. Poz. 9 z 2016 r.), w wyniku naboru na członków Rady, w dniu 19 maja 2020 r. Pani Minister Marlena Maląg powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie. Kadencja trwa 4 lata.

Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy:

  1. opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
  2. inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;
  3. przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Rada stanowi forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kontakt: radaseniorzy@mrpips.gov.pl

Materiały

Lista członków Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji 2016-2020
Lista​_na​_stronę​_02122019.pdf 0.19MB
Lista członków Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji 2020-2024
Lista​_członków​_Rady​_do​_spraw​_Polityki​_Senioralnej​_na​_kadencję​_2020-2024f.pdf 0.19MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.05.2020 15:44 Magdalena Zbyszyńska
Pierwsza publikacja:
20.11.2018 11:14 Biuro Promocji