Karta Dużej Rodziny

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.
 
Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Projekt noweli przepisów trafił już do konsultacji społecznych. Rozszerzona formuła programu pozwoli na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Article List

Pytania i odpowiedzi dot. Programu "Rodzina 500 plus"

Poniżej prezentujemy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu Rodzina 500 plus.

Informatory "Rodzina 500 plus"

Pliki do pobrania

Materiały do pobrania

Pliki do pobrania

Jak zmniejszyć rozmiary załączników

Zmniejszanie rozmiarów załączników do Wniosku Rodzina 500+

Dokumenty, raporty i opracowania

Prezentujemy raporty, analizy i opracowania dotyczące polityki rodzinnej w Polsce i na świecie

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.03.2019 10:07
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 26.03.2019 10:07
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji