Sprawdź gdzie złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”

Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.
Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pobierz pliki

 

xlsx Wykaz miejsc, które będą przyjmować wnioski o "Dobry Start"

0.18MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.09.2018 13:10
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 25.09.2018 13:10
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak