Strategia „Europa 2020” na lata 2010-2020 - kontekst polityki zatrudnienia

„Europa 2020” jest strategią społeczno-gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą Strategię Lizbońską, która obowiązywała do 2010 r. Obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki, edukacji, energetyki, polityki społecznej, zatrudnienia.

Strategia „Europa 2020” ogniskuje się wokół trzech powiązanych ze sobą priorytetów:

  1. Rozwój inteligentny (rozwój gospodarki  opartej na wiedzy i innowacji).
  2. Rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej).
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).

W zakresie zatrudnienia Strategia „Europa 2020” zakłada osiągnięcie do 2020 r., przez Unię Europejską ogółem, wskaźnika zatrudnienia w grupie 20-64 lata na poziomie 75%. Polska wyznaczyła sobie analogiczny cel na poziomie 71%.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.09.2018 13:26
Osoba publikująca: Małgorzata Podrażka
Zmodyfikowano: 21.09.2018 13:26
Osoba modyfikująca: Małgorzata Podrażka