W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pobierz pliki

Materiały

1.WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
FA​_14​_pop​_19.06.19.pdf 0.12MB
2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ZAŁĄCZNIK​_DO​_WNIOSKU​_FA.pdf 0.09MB
3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) (aktualizacja do obowiązującego stanu prawnego)
ZFA​_033.pdf 0.09MB
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
Oświadczenie​_gospod​_roln​_FA.pdf 0.08MB
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Oświadczenie​_o​_bezskuteczności​_alimentów.pdf 0.08MB
6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
oswiadczenie​_o​_osobach​_zobowiazanych​_do​_alimentacji​_FA.pdf 0.38MB
7. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
wzor​_zswiadczenia​_o​_bezskutecznosci​_egzekucji​_alimentow​_FA.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2018 13:22 Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Polityki Rodzinnej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.3 19.06.2019 10:32 Biuro Promocji
X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.2 19.06.2019 10:27 Biuro Promocji
X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.1 13.06.2019 14:55 Biuro Promocji
X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.0 02.11.2018 13:22 Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP