W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacja w sprawie zmian składu Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji

 

W związku ze zmianami w składzie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji poniżej zamieszczona jest informacja na temat aktualnego składu Zespołu.

 

Zmiany składu wynikały z powołania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych członków Zespołu,  w związku ze zmianą przedstawiciela Komendy Głównej Policji wynikającą z art. 10 b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również w związku z rozstrzygnięciem procedury uzupełniającej powoływania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. 

 

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzi:

 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

Materiały

Informacja w sprawie zmian składu Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (maj 2018)
DPS​_przemoc​_lista​_ZM​_-​_aktualizacja​_maj​_2018​_zmiana​_KGP​_(13).doc 0.05MB

Informacja w sprawie powołania Zespołu Monitorującego do Sprawy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

 

Lista Członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

Materiały

Lista Członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja
DPS​_przemoc​_powołanie​_Zespołu​_Monitorującego​_III​_kadencja.pdf 2.00MB

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 146) rozpoczyna procedurę powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – III kadencja.

 

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzić będzie:

 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

 

Podmioty wymienione w pkt 2 - 4 zobowiązane są do zgłoszenia jednej osoby jako kandydata na członka Zespołu Monitorującego. 

 

Podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 zgłaszające kandydatów są zobowiązane do wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza.

 

Podmioty, o których mowa w pkt 4 są zobowiązane do:

 • wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza, 
 • przesłania wyciągu z KRS,
 • przesłania statutu organizacji,
 • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata.

Materiały

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Monitorującego
DPS​_przemoc​_OGŁOSZENIE​_O​_ROZPOCZĘCIU​_PROCEDURY​_POWOŁYWANIA​_czlonków​_Zespołu.pdf 0.16MB
Formularz - podmioty wymienione w art. 10b ust. 1 pkt 4 ustawy
DPS​_przemoc​_Formularz​_-​_podmioty​_ust​_1​_pkt​_4​_(1).doc 0.06MB
Formularz - podmioty wymienione w art. 10b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
DPS​_przemoc​_Formularz​_-​_podmioty​_​_ust​_1​_pkt​_2​_i​_3​_(5).doc 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.09.2018 09:41 Jolanta Spychała
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 10:16 Biuro Promocji