W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Anna Gembicka

Sekretarz Stanu

Anna Gembicka

Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05
e-mail: sekretariat.gembicka@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej oraz Departamentu Strategii i Rozwoju, w szczególności dotyczące:

 • zabezpieczenia społecznego rolników,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,
 • przedsiębiorczości,
 • rynku pracy,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
 • oświaty rolniczej,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
 • współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym,
 • rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki,
 • realizacji zadań i działań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240),
 • cyfryzacji,
 • koordynacji przygotowania i monitorowania krajowych strategii rozwoju,
 • analiz wpływu polityk Unii Europejskiej i polityk krajowych na realizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,
 • innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa,
 • doradztwa rolniczego i transferu wiedzy,
 • nauki;

2. wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 76 i 1889);

3. nadzoruje działalność:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 • instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
 • Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
 • szkół i placówek rolniczych,
 • wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Życiorys

Urodziła się w 1991 r. we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Była sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju.

Pełniła także funkcję pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od 4 czerwca do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Od 17 stycznia do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2020 r.

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (30.03.2021 r.)
A​_Gembicka​_30​_03​_2021.pdf 1.74MB
Do pobrania
Sprostowanie​_do​_Oświadczenia​_o​_stanie​_majątkowym.pdf 0.22MB
Oświadczenie o stanie majątkowym (20.10.2020 r.)
A​_Gembicka​_20​_10​_2020.pdf 2.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.10.2020 16:22 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Anna Gembicka 22.0 02.12.2021 09:18 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 21.0 19.11.2021 16:06 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 20.0 18.11.2021 09:18 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 19.0 12.11.2021 12:55 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 18.0 12.11.2021 12:47 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 17.0 11.10.2021 09:27 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 16.0 12.07.2021 08:08 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 15.0 28.04.2021 13:33 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 14.0 28.04.2021 12:54 Iwona Chromiak
Anna Gembicka 13.0 02.04.2021 11:51 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 12.0 02.04.2021 11:36 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 11.0 01.04.2021 14:31 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 10.0 29.10.2020 17:00 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 9.0 29.10.2020 09:03 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 8.0 21.10.2020 13:56 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 7.0 21.10.2020 12:46 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 6.0 21.10.2020 10:44 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 5.0 21.10.2020 10:14 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 4.0 21.10.2020 09:37 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 3.0 21.10.2020 09:09 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 2.0 20.10.2020 17:24 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 1.0 20.10.2020 16:22 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}