W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Anna Gembicka

Sekretarz Stanu

Anna Gembicka

Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05
e-mail: sekretariat.gembicka@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Klimatu i Środowiska oraz Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, w szczególności dotyczące:

 • zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,
 • ochrony zasobów genowych,
 • gospodarowania zasobami wodnymi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • biogospodarki,
 • wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa,
 • rejestracji środków ochrony roślin,
 • cyfryzacji,
 • koordynacji realizacji krajowych strategii rozwoju,
 • analiz wpływu polityk UE i polityk krajowych na polskie rolnictwo i obszary wiejskie,
 • innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 • doradztwa rolniczego,
 • nauki;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w przedmiocie nadzoru nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki;

3. wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 76 i 1889);

4. nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Klimatu i Środowiska,
 • Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
 • Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
 • wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Życiorys

Urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Była Sekretarzem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od 4 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Od 17 stycznia 2020 r. do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

20 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (20.10.2020 r.)
A​_Gembicka​_20​_10​_2020.pdf 2.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.10.2020 16:22 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Anna Gembicka 10.0 29.10.2020 17:00 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 9.0 29.10.2020 09:03 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 8.0 21.10.2020 13:56 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 7.0 21.10.2020 12:46 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 6.0 21.10.2020 10:44 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 5.0 21.10.2020 10:14 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 4.0 21.10.2020 09:37 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 3.0 21.10.2020 09:09 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 2.0 20.10.2020 17:24 Sławomir Mucha
Anna Gembicka 1.0 20.10.2020 16:22 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP