W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grzegorz Mroczek

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Grzegorz Mroczek

sekretariat:
tel.: 22 623 15 57
fax: 22 623 12 00
e-mail: sekretariat.dg@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. zapewnia funkcjonowanie Ministerstwa, warunki do jego działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.);

2. sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania zadań określonych przez Ministra;

3. realizuje zadania dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne i 62 – Rybołówstwo;

4. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Kontroli i Audytu, Biura Administracyjnego, Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowego, w szczególności dotyczące:

 • przeprowadzania kontroli,
 • skarg, wniosków i petycji,
 • audytu wewnętrznego,
 • spraw administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie,
 • ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • administrowania siecią teleinformatyczną,
 • udzielania zamówień publicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • organizacji Ministerstwa,
 • funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie,
 • procesów zarządzania projektowego,
 • spraw finansowych i budżetowych w Ministerstwie w zakresie dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne i 62 – Rybołówstwo.

Życiorys

Urodził się w 1972 r. w Otwocku. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe z administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W latach 1996-1999 pracował w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, a od 1999 do 2005 r. w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Orzecznictwa, p.o. dyrektora Departamentu Stowarzyszeń, dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum.

W latach 2005-2006 był dyrektorem generalnym Urzędu Transportu Kolejowego, następnie do roku 2013 pełnił funkcję dyrektora generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

We wrześniu 2013 r. został zastępcą dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W lutym 2014 r. rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Biura Administracyjnego w MSiT.

W lutym 2016 r. objął stanowisko dyrektora generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. pełnił obowiązki radcy ministra w Ministerstwie Sportu.

Od stycznia 2018 r. do października 2021 r. był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Objął stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie 2021 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.10.2021 14:40 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Grzegorz Mroczek 14.0 19.09.2022 13:23 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 13.0 19.09.2022 13:16 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 12.0 19.09.2022 13:07 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 11.0 14.02.2022 10:27 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 10.0 14.02.2022 09:58 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 9.0 02.12.2021 09:22 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 8.0 01.12.2021 09:50 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 7.0 19.11.2021 16:11 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 6.0 18.11.2021 10:07 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 5.0 18.11.2021 09:23 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 4.0 12.11.2021 12:46 Sławomir Mucha
Grzegorz Mroczek 3.0 02.11.2021 16:01 Iwona Chromiak
Grzegorz Mroczek 2.0 02.11.2021 16:00 Iwona Chromiak
Grzegorz Mroczek 1.0 28.10.2021 14:40 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}