W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu

J_Białkowski

sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05

 

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Finansów, Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w szczególności dotyczące:

 • planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetowych 32, 33 i 35 oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych,
 • projektowania rozwiązań systemowych oraz stosowania instrumentów finansowych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 • systemu zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) oraz działalności agencji łącznikowej do spraw FADN,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • gospodarki ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej,
 • rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • geodezji rolnej,
 • melioracji i inżynierii wodnej,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
 • zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • ochrony roślin i jakości zdrowotnej materiału biologicznego,
 • ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie,
 • środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia,
 • udziału Polski w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych,
 • koordynacji spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Administracyjno-Budżetowego w zakresie budowy, eksploatacji i wdrażania systemów e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3. nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin.
   

  Życiorys

  Urodził się 24.10.1956r. w Krzęcinie koło Choszczna.

  Wykształcenie

  1976- 1981 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy, specjalizacja gleboznawstwo i nawożenie.

  Doświadczenie zawodowe

  Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne.

  Od 1999 r. prowadzenie gospodarstwa łączy z pracą w  instytucjach realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi, pełniąc w nich różne funkcje kierownicze, między innymi:

 • w okresie 02.06.2000 - 30.04.2002   Zastępcy Dyrektora Wydziały Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • w okresie 01.06.2006 - 11.09.2009  Kierownika Biura Powiatowego w Biurze Powiatu Łobeskiego Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,
 • w okresie 27.01.2010 - 23.07.2013 Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
 • w okresie 28.12.2015 - 14.04.2019 Dyrektora Oddziału Terenowego ANR/KOWR w Szczecinie,
 • w okresie 15.04.2019 – 27.01.2020 Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR.

  Działalność społeczna
  Działalność zawodową łączył zawsze z aktywnością społeczną głównie w strukturach NSZZ RI „Solidarność” oraz samorządu rolniczego, pełniąc przez wiele lat funkcje członka Prezydium Rady Wojewódzkiej w Szczecinie i członka Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” oraz członka Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

  Odznaczenia
  Za swoją działalność społeczną w 2006 r. został wyróżniony Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, a w 2016 Złotym Krzyżem Zasługi.

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (28.01.2020 r.)
J​_Białkowski​_28​_01​_2020.pdf 1.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jan Białkowski 9.0 21.02.2020 12:58 Iwona Chromiak
Jan Białkowski 8.0 21.02.2020 12:57 Iwona Chromiak
Jan Białkowski 7.0 03.02.2020 07:34 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 6.0 29.01.2020 10:06 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 5.0 29.01.2020 10:00 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 4.0 27.01.2020 12:42 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 3.0 05.08.2019 13:22 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 2.1 26.07.2019 13:25 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 2.0 04.06.2019 11:38 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 1.9 03.04.2019 09:58 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.8 14.12.2018 11:45 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.7 14.12.2018 11:41 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.6 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.5 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.4 14.08.2018 07:54 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.3 19.07.2018 08:10 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.2 19.07.2018 08:06 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.1 26.06.2018 15:25 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.0 11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP