W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu

J_Białkowski

sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05
e-mail: sekretariat.bialkowski@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Budżetu i Finansów, Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, Departamentu Klimatu i Środowiska oraz Departamentu Spraw Ziemskich z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, w szczególności dotyczące:

 • planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetu państwa 32, 33 i 35 oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych,
 • rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
 • krajowych systemów jakości żywności,
 • jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • rolnictwa ekologicznego,
 • nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin,
 • rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
 • zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,
 • ochrony zasobów genowych,
 • gospodarowania zasobami wodnymi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • biogospodarki,
 • wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa,
 • rejestracji środków ochrony roślin,
 • cyfryzacji,
 • gospodarki ziemią,
 • wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • planowania przestrzennego, geodezji rolnej oraz klasyfikacji gruntów,
 • technicznych środków produkcji dla rolnictwa,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz kontroli ich wykorzystania;

2. nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Spraw Ziemskich, Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Departamentu Klimatu i Środowiska.

Życiorys

Urodził się 24.10.1956r. w Krzęcinie koło Choszczna.

Wykształcenie

1976- 1981 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy, specjalizacja gleboznawstwo i nawożenie.

Doświadczenie zawodowe

Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne.

Od 1999 r. prowadzenie gospodarstwa łączy z pracą w  instytucjach realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi, pełniąc w nich różne funkcje kierownicze, między innymi:

 

 • w okresie 02.06.2000 - 30.04.2002   Zastępcy Dyrektora Wydziały Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • w okresie 01.06.2006 - 11.09.2009  Kierownika Biura Powiatowego w Biurze Powiatu Łobeskiego Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,
 • w okresie 27.01.2010 - 23.07.2013 Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
 • w okresie 28.12.2015 - 14.04.2019 Dyrektora Oddziału Terenowego ANR/KOWR w Szczecinie,
 • w okresie 15.04.2019 – 27.01.2020 Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR.

  Działalność społeczna
  Działalność zawodową łączył zawsze z aktywnością społeczną głównie w strukturach NSZZ RI „Solidarność” oraz samorządu rolniczego, pełniąc przez wiele lat funkcje członka Prezydium Rady Wojewódzkiej w Szczecinie i członka Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” oraz członka Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

  Odznaczenia
  Za swoją działalność społeczną w 2006 r. został wyróżniony Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, a w 2016 Złotym Krzyżem Zasługi.

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (28.01.2020 r.)
J​_Białkowski​_28​_01​_2020.pdf 1.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jan Białkowski 16.0 07.05.2020 14:20 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 15.0 07.05.2020 14:19 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 14.0 23.04.2020 11:18 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 13.0 18.03.2020 15:39 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 12.0 18.03.2020 15:30 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 11.0 18.03.2020 15:29 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 10.0 17.03.2020 06:29 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 9.0 21.02.2020 12:58 Iwona Chromiak
Jan Białkowski 8.0 21.02.2020 12:57 Iwona Chromiak
Jan Białkowski 7.0 03.02.2020 07:34 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 6.0 29.01.2020 10:06 Sławomir Mucha
Jan Białkowski 5.0 29.01.2020 10:00 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 4.0 27.01.2020 12:42 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 3.0 05.08.2019 13:22 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 2.1 26.07.2019 13:25 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 2.0 04.06.2019 11:38 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 1.9 03.04.2019 09:58 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.8 14.12.2018 11:45 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.7 14.12.2018 11:41 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.6 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.5 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.4 14.08.2018 07:54 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.3 19.07.2018 08:10 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.2 19.07.2018 08:06 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.1 26.06.2018 15:25 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.0 11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP