W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

sekretariat:
tel.: 22 623 15 10
fax: 22 623 17 88
e-mail: sekretariat.ministra@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. odpowiada za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;

2. sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

3. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Komunikacji i Promocji, Departamentu Polityki Międzynarodowej, Departamentu Prawnego, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych oraz Biura Ministra
w szczególności dotyczące:

 • koordynacji działalności informacyjnej, promocyjnej i komunikacyjnej,
 • informowania opinii publicznej o działaniach Ministra, a także informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze polityki prowadzonej przez Ministra,
 • koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,
 • koordynacji uczestnictwa w pracach organów UE oraz w ramach OECD, FAO, WTO i innych organizacji międzynarodowych,
 • dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą,
 • obsługi prawno-legislacyjnej Ministerstwa,
 • przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa,
 • spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych,
 • statystyki rolnej i rolniczej informacji rynkowej,
 • obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej;

4. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania:

 • Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w przedmiocie wyznaczania kierunków promocji i akceptacji zobowiązań finansowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 • Departamentu Spraw Ziemskich w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów, w spółkach kapitałowych,
 • Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w przedmiocie nadzoru nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;

5. nadzoruje działalność:

 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;

6. udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.);

7. wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

 • w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego;

8. wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 04.05.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L Nr 127 str. 2 z 23.05.2018 r.), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych.

Życiorys

Urodził się w 1961 roku w Czernikowie pod Toruniem.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Podczas studiów, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne.

W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim.

W latach 2010-2011 radny sejmiku kujawsko-pomorskim z ramienia PiS.

Od 1992 do 2002 - wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Od roku 2005 do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008 – 2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.  W VIII Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i w komisji ds. energii i skarbu państwa.

Od 20 czerwca 2018 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Odznaczenia

 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” (2001)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2004)
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.07.2018 12:05 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jan Krzysztof Ardanowski 11.0 07.05.2020 14:10 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 10.0 23.04.2020 11:13 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 9.0 30.03.2020 17:06 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 8.0 18.03.2020 15:19 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 7.0 18.03.2020 15:18 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 6.0 17.03.2020 06:27 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 5.0 29.01.2020 09:51 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 4.0 27.01.2020 12:38 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 3.0 20.12.2019 09:27 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 2.1 26.07.2019 13:12 Iwona Chromiak
Jan Krzysztof Ardanowski 2.0 04.06.2019 11:31 Iwona Chromiak
Jan Krzysztof Ardanowski 1.9 04.06.2019 11:30 Iwona Chromiak
Jan Krzysztof Ardanowski 1.8 04.06.2019 11:29 Iwona Chromiak
Jan Krzysztof Ardanowski 1.7 03.06.2019 13:44 Iwona Chromiak
Jan Krzysztof Ardanowski 1.6 27.12.2018 09:53 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.5 14.12.2018 11:28 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.4 14.12.2018 11:28 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.3 14.08.2018 07:50 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.2 19.07.2018 08:16 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.1 19.07.2018 07:57 Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.0 04.07.2018 12:05 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP