W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lech Antoni Kołakowski

Sekretarz Stanu

Sekretarz stanu Lech Kołakowski

Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

sekretariat:
tel.: 22 623 15 11
e-mail: sekretariat.kolakowski@minrol.gov.pl

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w szczególności dotyczące:

  • hodowli roślin i nasiennictwa,
  • nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,
  • ochrony zasobów genowych,
  • roślin genetycznie zmodyfikowanych w zakresie nadzoru nad uprawami oraz rejestracją, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych,
  • rejestracji środków ochrony roślin,
  • nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin,
  • rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

3) nadzoruje działalność:

  • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
  • Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Życiorys

Urodził się w 1963 r. w Zambrowie. Ukończył Technikum Zawodowe Mechanizacji Rolnictwa w Marianowie k/Łomży, a następnie studia z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymał mandat posła na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

W 1991 r. wstąpił do Porozumienia Centrum.

W 1992 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży. Został też pełnomocnikiem wojewody łomżyńskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 1993-1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łomży. Od 1998 do 2005 r. zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, a od 2002 r. pełnił w niej funkcję wiceprzewodniczącego.

W 2001 r. dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. Będąc posłem, pełnił funkcje m.in. wiceprzewodniczącego i skarbnika klubu parlamentarnego PiS, pracował także w komisjach:  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jako wiceprzewodniczący), Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Sprzedaży Bezpośredniej oraz Handlu Detalicznego Produktów Wytworzonych w Gospodarstwach Rolnych (jako przewodniczący), Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (jako członek), Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (jako członek), Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (jako wiceprzewodniczący), Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystywania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej (jako przewodniczący).

Został powołany przez prezesa Rady Ministrów na wiceprzewodniczącego Rady Służby Publicznej.

Był inicjatorem budowy, w ramach I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, drogi ekspresowej S61 Via Baltica przez Łomżę oraz, w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, Kolei Warszawsko-Mazurskiej przez Łomżę.

W 2021 r. objął stanowisko doradcy zarządu w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadził też własną działalność gospodarczą.

Został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 grudnia 2021 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.12.2021 15:16 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Luiza Brodacka-Staniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Lech Antoni Kołakowski 15.0 16.05.2023 16:12 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 14.0 16.05.2023 16:10 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 13.0 19.09.2022 13:24 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 12.0 19.09.2022 13:19 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 11.0 19.09.2022 13:07 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 10.0 15.03.2022 09:08 Iwona Chromiak
Lech Antoni Kołakowski 9.0 15.03.2022 09:07 Iwona Chromiak
Lech Antoni Kołakowski 8.0 14.02.2022 10:20 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 7.0 14.02.2022 09:56 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 6.0 09.02.2022 12:31 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 5.0 08.02.2022 14:33 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 4.0 03.12.2021 15:56 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 3.0 02.12.2021 13:02 Iwona Chromiak
Lech Antoni Kołakowski 2.0 02.12.2021 09:26 Sławomir Mucha
Lech Antoni Kołakowski 1.0 01.12.2021 15:16 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}