W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

20.05.2019

We wzorze protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne dokonano aktualizacji w zakresie kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód dla porzeczki czarnej na 1 ha dla regionu A wg. regionów FADN

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozporządzenie​_z​_dn​_6092019r​_-​_RM-110-75-19.pdf 0.70MB
Uchwała RM z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_86​_RM​_2019​_program​_susze​_2019.pdf 0.18MB
Załącznik do uchwały RM z dnia 6 września 2019 r. - Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi
Uchwała​_nr​_86​_RM​_2019​_program​_susze​_2019​_-​_zał.pdf 0.21MB
Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę - 2019 r.
1Wytyczne​_dla​_Komisji​_powołanych​_przez​_Wojewodę​_-​_2019​_r.pdf 6.84MB
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2019 r. - NZA
1Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_bez​_danych​_do​_stosowania​_w​_2019​_-​_NZA.XLSX 0.14MB
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2019 r. - NZA
1Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_z​_danymi​_do​_stosowania​_w​_2019​_-​_NZA.XLSX 0.18MB
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r.
Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_z​_danymi​_do​_stosowania​_w​_2018​_-​_niekorzystne​_zjawiska​_atmosferyczne.xlsx 0.14MB
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r.
Wzór​_protokołu​_szacowania​_szkód​_bez​_danych​_do​_stosowania​_w​_2018​_r​_-​_nie.xlsx 0.13MB
Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
06​_-​_11​_nformacja​_klęski​_w​_tym​_susza​_2018.pdf 0.27MB
29.05.2018 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Wytyczne​_dla​_Komisji​_powołanych​_przez​_Wojewodę.pdf 0.37MB
Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (Opracowanie - Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich; Krzysztof Zamarlicki; Warszawa 2012 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)
Opr​_Szacowanie​_plantacji​_wieloletnich​_K​_Zmarlicki.pdf 1.37MB