Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

We wzorze protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne dokonano aktualizacji w zakresie kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód dla porzeczki czarnej na 1 ha dla regionu A wg. regionów FADN

pdf Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy

0.18MB

pdf Uchwała nr 124/2018 Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

0.69MB

pdf Pytania i odpowiedzi - susza lub powódź 2018 r.

0.07MB

pdf Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - susza lub powódź 2018 r.

0.11MB

pdf Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pomoc dla producentów ryb słodkowodnych w stawach rybnych 2018 r.

0.18MB

xlsx Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r.

0.14MB

xlsx Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r. - nie...

0.13MB

pdf Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

0.27MB

pdf 29.05.2018 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

0.37MB

pdf Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (Opracowanie - Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich; Krzysztof Zamarlicki; Warszawa 2012 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)

1.37MB

pdf Uchwała nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

0.59MB

pdf Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

0.52MB

pdf Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc

0.37MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.09.2018 13:56
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 17.09.2018 13:56
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha