Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019

Zorganizowanie Krajowej Wystawy Ras Rodzimych, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu, w czasie trwania XXIX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

 

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 22.03.2019 r. o godz. 11.15

 

Zamawiajacy informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków.

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

0.27MB

pdf SIWZ

0.57MB

pdf Załącznik nr 1 do SIWZ-projekt umowy

0.55MB

docx Załączniki nr 2-9 do SIWZ

0.04MB

pdf Zbiorcze zestawienie ofert

0.26MB

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.42MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 14:21
Osoba publikująca: Ewa Struziak
Zmodyfikowano: 12.04.2019 11:37
Osoba modyfikująca: Ewa Struziak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Struziak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019 1.0 12.03.2019 14:21 Ewa Struziak Ewa Struziak
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019 1.1 22.03.2019 14:11 Ewa Struziak Ewa Struziak
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019 1.2 28.03.2019 10:22 Ewa Struziak Ewa Struziak
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019 1.3 12.04.2019 11:35 Ewa Struziak Ewa Struziak
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2019 1.4 12.04.2019 11:37 Ewa Struziak Ewa Struziak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP