W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt rozporządzenia w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin

   

Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin (obecny materiał siewny, rozmnożeniowy i nasadzeniowy) ma zasadnicze znaczenie dla wydajności, różnorodności, zdrowia i jakości rolnictwa, ogrodnictwa oraz produkcji żywności i paszy, a także środowiska. Obecne przepisy UE dotyczące udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin opierają się na dwóch głównych filarach, a mianowicie rejestracji odmian/materiału i kwalifikacji poszczególnych partii materiału przeznaczonego do reprodukcji gatunków roślin wymienionych w dyrektywach („unijne gatunki wymienione”).

Projekt wniosku konsoliduje i aktualizuje przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin poprzez uchylenie i zastąpienie przepisów następujących 12 dyrektyw Rady:

 • 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych,
 • 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych,
 • 2002/53/WE w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych,
 • 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka,
 • 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw,
 • 2002/56/WE w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków,
 • 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych,
 • 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli,
 • 98/56/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych,
 • 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona,
 • 2008/90/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców,
 • 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

Większość dyrektyw Rady dotyczących udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin została przyjęta w latach 1966–1971, a niektóre dyrektywy są późniejsze. Stare dyrektywy były często i w znacznym stopniu aktualizowane, co powoduje konieczność zwiększenia jasności i przejrzystości. Ze względu na swoją historię dyrektywy znacznie różnią się między sobą pod względem kontekstu technicznego, który stanowi ich podstawę, oraz pod względem przyjętego podejścia, które obejmuje zakres od kontroli urzędowych produktów do urzędowego nadzoru nad procesami. Szczególnie wymagające są dla właściwych organów kontrole produktów.

Ponadto skomplikowany i fragmentaryczny charakter istniejących przepisów może przyczyniać się do utrwalania istniejących niepewności oraz rozbieżności w zakresie ich wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich. Sytuacja ta powoduje nierówne warunki działania podmiotów zawodowych na jednolitym rynku. Konieczne jest zharmonizowanie wdrażania przepisów, obniżenie kosztów i obciążeń administracyjnych, a także wsparcie innowacji. Ważne jest również dostosowanie do postępu technicznego w dziedzinie hodowli roślin i szybkiego rozwoju europejskiego i globalnego rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Potrzeby te sprawiają, że aktualizacja i modernizacja ram prawnych stają się konieczne. Należy dalej wzmacniać cel ochrony rolniczej bioróżnorodności in situ. Ponadto słaba koordynacja horyzontalna z innymi przepisami, politykami i strategiami UE stanowi przeszkodę dla ich skutecznego wdrażania. W ostatnich latach politykę rolną zaczęto traktować w UE jako strategicznie ważną dla bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności, wartości odżywczej żywności, środowiska naturalnego, bioróżnorodności i zmiany klimatu. Główną kwestią stały się „zrównoważona intensyfikacja” i ekologizacja upraw roślin spożywczych, które pozwalają na zwiększenie plonów bez negatywnego wpływu na środowisko oraz bez zwiększania powierzchni uprawianej ziemi. Prawodawstwo w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Strategia leśna UE podkreśla znaczenie wielofunkcyjnej roli lasów i zrównoważonego zarządzania nimi.

Konieczna jest spójność i współdziałanie z prawem o zdrowiu roślin w odniesieniu do kontroli zdrowia roślin, które są częścią procesu kwalifikacji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, lub integracja ogólnych zasad odnoszących się do kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) COM(2013) 262:

Materiały

dokument w języku polskim
COM​_2013​_262​_PL​_ACTE​_f.pdf 1.10MB
dokument w języku angielskim
COM 2013 262​_en.pdf 0.46MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.04.2018 08:45 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
10.04.2018 08:45 Sławomir Mucha