W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rafał Romanowski

Sekretarz Stanu

Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski

Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

sekretariat:
tel.: 22 623 12 39
e-mail: sekretariat.romanowski@minrol.gov.pl

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi (z wyłączeniem zadań w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych) oraz Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności, w szczególności dotyczące:

 • zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz prowadzenia przygotowań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,
 • gospodarki ziemią,
 • wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • planowania przestrzennego, geodezji rolnej oraz klasyfikacji gruntów,
 • technicznych środków produkcji dla rolnictwa,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • gospodarowania zasobami wodnymi,
 • biogospodarki,
 • rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej,
 • rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
 • krajowych systemów jakości żywności,
 • jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie żywności;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w przedmiocie nadzoru nad działalnością Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;

3. wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego (Dz. U. poz. 277);

4. nadzoruje działalność:

 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Życiorys

Urodził się w 1978 r. w Ciechanowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Wydziału Nauk Politycznych z tytułem licencjata na kierunku dziennikarstwa i public relations, Akademii Humanistycznej w Pułtusku z tytułem magistra na kierunku marketing i reklama, a także Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych z tytułem Executive Master of Business Administration (EMBA). Uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Od listopada 2015 r. do stycznia 2020 r. oraz od sierpnia do listopada 2007 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od czerwca 2006 r. do sierpnia 2007 r. był doradcą – szefem Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w tym Ministerstwie.

Od lutego 2020 r. do listopada 2021 r. był pełnomocnikiem ministra aktywów państwowych ds. rolno-spożywczych. W tym samym czasie pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

W latach 2009-2015 zajmował stanowisko pełnomocnika prezesa zarządu – prokurenta w Stadninie Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. Od 2010 do 2015 r. był wiceprezesem Zarządu Grupy Hodowców Koni „Koń zimnokrwisty” Sp. z o.o. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko kierownika Sekcji Prezydialnej – Agencji Nieruchomości Rolnych. Od grudnia 2000 r. do czerwca 2006 r. był konsultantem w Polkomtel S.A.

Pełnił także inne funkcje publiczne i społeczne. Był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Od 2010 do 2018 r. był wiceprezesem zarządu Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, a od 2018 r. jest członkiem jego zarządu. W latach 2011-2016 zajmował stanowisko przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew”. Od 2013 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Makowie Mazowieckim.

Został odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Ministra Obrony Narodowej.

Został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie 2021 r.

W związku objęciem mandatu Posła na Sejm RP, został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2022 r.

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (31.03.2022 r.)
Rafał​_Romanowski​_2022.pdf 1.89MB
Oświadczenie o stanie majątkowym (08.02.2022 r.)
Rafał​_Romanowski​_08​_02​_2022.pdf 2.12MB
Oświadczenie o stanie majątkowym (04.11.2021 r.)
Rafał​_Romanowski​_04​_11​_2021.pdf 2.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2021 12:25 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rafał Romanowski 25.0 14.11.2022 07:54 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 24.0 14.11.2022 07:48 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 23.0 14.11.2022 07:48 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 22.0 05.10.2022 14:02 Iwona Chromiak
Rafał Romanowski 21.0 05.04.2022 10:56 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 20.0 14.02.2022 10:24 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 19.0 14.02.2022 09:53 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 18.0 09.02.2022 15:01 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 17.0 09.02.2022 12:31 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 16.0 08.02.2022 15:32 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 15.0 08.02.2022 14:33 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 14.0 08.02.2022 14:32 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 13.0 08.02.2022 14:28 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 12.0 02.12.2021 09:21 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 11.0 01.12.2021 09:48 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 10.0 19.11.2021 16:09 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 9.0 18.11.2021 15:12 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 8.0 18.11.2021 09:50 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 7.0 18.11.2021 09:21 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 6.0 12.11.2021 12:50 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 5.0 09.11.2021 10:15 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 4.0 09.11.2021 10:14 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 3.0 09.11.2021 10:13 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 2.0 05.11.2021 12:25 Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.0 04.11.2021 12:25 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}