Rafał Romanowski

Podsekretarz Stanu

 • Rafał Romanowski

  Rafał Romanowski

sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności dotyczące:

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich,
 • zakładania i prowadzenia szkół i placówek rolniczych,
 • zabezpieczenia społecznego rolników,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,
 • rozwoju przedsiębiorczości oraz rynku pracy w rolnictwie i na wsi,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym, w tym nadzoru nad działalnością Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 • funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych,
 • zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
 • ochrony informacji niejawnych;

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Administracyjno-Budżetowego w zakresie budowy, eksploatacji i wdrażania systemów e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3) nadzoruje działalność:

 • Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
 • szkół i placówek rolniczych.

Życiorys

Urodzony 15 lutego 1978 r. w Ciechanowie. Pochodzi z Szulmierza gm. Regimin.

W 2007 i od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk oraz Akademii Humanistycznej.

W 2006 r. był Szefem Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego oraz doradcą Henryka Kowalczyka sekretarza stanu w MRiRW.

Od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 2009 r. pracował w spółce prawa handlowego Stadnina Koni „Nowe Jankowice”, m.in. jako prokurent.

W 2009 r. został wiceprezesem Zarządu Grupy Hodowców Koni „Koń zimnokrwisty” sp. z o.o.

19 listopada 2015 ponownie został wiceministrem rolnictwa.

Jednocześnie pełnił funkcje społeczne:

Od 2009 r. wiceprezes Zarządu Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych,

od 2013 r. prezes Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole w Makowie Mazowieckim,

w latach 2011 – 2016 – przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Orzyc-Narew”

Przynależność partyjna: Prawo i Sprawiedliwość

 

Oświadczenia o stanie majątkowym (26.03.2018 r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenia o stanie majątkowym (26.03.2018 r.)

Rozmiar: 0.16MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.08.2018 11:33
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 22.08.2018 11:33
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rafał Romanowski 1.0 11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.1 26.06.2018 15:25 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.2 19.07.2018 08:06 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.3 19.07.2018 08:10 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.4 14.08.2018 07:54 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.5 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Rafał Romanowski 1.6 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP