W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Robert Bartold

Dyrektor Generalny

Robert Bartold

sekretariat:
tel.: 22 623 15 57
fax: 22 623 12 00

e-mail: sekretariat.dg@minrol.gov.pl

Kompetencje

zapewnia warunki funkcjonowania Ministerstwa oraz organizację pracy dla prawidłowej realizacji zadań określonych przez Ministra poprzez sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych w Ministerstwie, w szczególności w sprawach:

 • organizacji Ministerstwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników,
 • zamówień publicznych,
 • administracyjnych i obsługi technicznej,
 • ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • administrowania siecią teleinformatyczną,
 • audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzania kontroli oraz skarg, wniosków i petycji,
 • funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych,
 • zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
 • ochrony informacji niejawnych.

Życiorys

5 stycznia 2021 powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Urzędnik służby cywilnej od 2000 r. Ponad 16 lat na stanowiskach dyrektorów  generalnych (2000-2002 Urzędu Zamówień Publicznych, 2005-2007 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2007-2016 Ministerstwa  Edukacji Narodowej, 2018-2019 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 2019 – 2020 Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jest zawodowo związany ze służbą publiczną, którą rozpoczął w 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów. Pracował również w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował m.in. stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. W latach 2002-2005 był zatrudniony w Urzędzie Służby Cywilnej, jako dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi zespołami, zarządzaniu finansami oraz tworzeniu złożonych systemów informatycznych.

Jako ekspert międzynarodowy uczestniczył w projektach Unii Europejskiej dotyczących tworzenia systemów zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, budowania służby cywilnej na Ukrainie oraz Czarnogórze oraz wzmocnieniu instytucjonalnym Najwyższej Urzędzie Kontroli w Albanii.  Był członkiem komitetów audytu w kilku działach administracji publicznej i jednym ze współautorów podręcznika akademickiego „Nauka Administracji”.

Jest absolwentem i doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego (w 1992 r. ukończył informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1994). Jest również absolwentem programu kształcenia menadżerskiego ARGO Top Public Executive, zrealizowanego przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Przed rozpoczęciem służby publicznej pracował także, w latach 1989-90, przez kilka miesięcy  jako programista w NCR Overseas Trade Corporation w Brukseli. W 1993 roku odbył staż w Biurze Menadżera Austin - stolicy stanu Texas w USA. Także w trakcie pracy w służbie cywilnej aktywnie uczestniczył  w wielu projektach wdrożeniowych z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz zamówień publicznych, a także wdrażania budżetowania zorientowanego na rezultaty.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zaangażowanie w przywracaniu świetności obiektów historycznych” oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. 

Zna język angielski, francuski i hiszpański.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 13:43 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Robert Bartold 2.0 05.01.2021 13:53 Sławomir Mucha
Robert Bartold 1.0 05.01.2021 13:43 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP