W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ryszard Zarudzki

Podsekretarz Stanu


Ryszard Zarudzki

sekretariat:
tel.: 22 623 12 39
fax: 22 623 15 03

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Doradztwa i Nauki, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Strategii i Analiz oraz Biura Pomocy Technicznej, w szczególności dotyczące:

 • doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
 • rozwoju nauki i doradztwa rolniczego,
 • określania priorytetów doradczych, badawczych i badawczo-wdrożeniowych,
 • płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,
 • funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli,
 • wymogów wzajemnej zgodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • koordynacji spraw ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
 • programowania i wykorzystania środków z funduszy UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • przygotowania Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027,
 • udziału w pracach dotyczących reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz analiz wpływu polityk UE i polityk krajowych na rolnictwo i obszary wiejskie,
 • koordynacji realizacji krajowych strategii rozwoju oraz strategii EUROPA 2020,
 • koordynacji i nadzoru na poziomie krajowym wdrażania i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 • wykorzystania środków z pomocy technicznej przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;

2)  nadzoruje działalność:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
 • wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Życiorys

Urodzony 07.07.1959 r. w Siennie, woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski. Doktor Nauk Rolniczych.

W latach 1987 – 1997 pracownik naukowy, asystent na Wydziale Zootechniki w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W okresie 1997-2006 pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku - Lipcach, gdzie zajmował się realizacją zadań zleconych, zarządzaniem funduszami dla wsi i rolnictwa, prowadzeniem licznych szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

W latach 2006 – 2008 dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku 2007 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W latach 2000-2015 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, transfer wiedzy i innowacji dla praktyki rolnej. Przedstawiciel Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Komitecie Rolnictwa i Obrotu Rolnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Aktywność w zakresie wsparcia lokalnych społeczności wiejskich w opracowaniu Planów Odnowy Miejscowości, współpraca przy opracowaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (PROW 2007-2013 i 2014-2020), Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Od listopada 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto, ekspert, trener, moderator, Fundacja Fundusz Współpracy, Program „Agrolinia 2000” (1997-200). Ekspert ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Europejskie – Uniwersytet Gdański w okresie od 2000 – 2006 r. Wykładowca na studiach podyplomowych – Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca Fundusze Strukturalne – Pozyskiwanie i Sprawozdawczość, Wyższa Szkoła Bankowa. Wykładowca i współautor Studium Podyplomowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego. Z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.  Stypendysta Justus-Liebieg Universitat, Grunlandwirstschaft und Futterbau, Giessen (Hesja), stypendium Funduszu PHARE.

Autor lub współautor licznych prac naukowych, popularno-naukowych z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Wspólnotowej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (I i II Filar).

 

Materiały

Oświadczenia o stanie majątkowym (31.12.2018 r.)
R​_Zarudzki​_31​_12​_18.pdf 0.14MB
Oświadczenia o stanie majątkowym (31.12.2017 r.)
R​_Zarudzki​_31​_12​_17.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ryszard Zarudzki 4.0 05.08.2019 13:28 Iwona Chromiak
Ryszard Zarudzki 3.0 05.08.2019 13:26 Iwona Chromiak
Ryszard Zarudzki 2.0 05.08.2019 13:21 Iwona Chromiak
Ryszard Zarudzki 1.9 26.07.2019 13:25 Iwona Chromiak
Ryszard Zarudzki 1.8 04.06.2019 11:39 Iwona Chromiak
Ryszard Zarudzki 1.7 03.04.2019 09:59 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.6 14.12.2018 11:44 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.5 22.08.2018 11:36 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.4 14.08.2018 07:59 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.3 19.07.2018 08:11 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.2 19.07.2018 08:08 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.1 26.06.2018 15:24 Sławomir Mucha
Ryszard Zarudzki 1.0 11.05.2018 12:51 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP