W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

          

Zasady nadzoru właścicielskiego

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ustawy wprowadzające nowy model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa:

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będąc organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwa w nadzorowanych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawuje nad nimi nadzór korporacyjny (właścicielski).

Publikowane poniżej dokumenty są wyrazem oczekiwań Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec organów zarządzających oraz rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i stanowią wskazówki do wykonywania przez nie zadań zarządzania i nadzoru.

  1. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
  2. Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa
  3. Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa
  4. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017
  5. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018
  6. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

   

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 15:16 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Fido-Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Spółki z udziałem Skarbu Państwa 3.0 30.09.2019 09:29 Iwona Chromiak
Spółki z udziałem Skarbu Państwa 2.0 30.09.2019 09:26 Iwona Chromiak
Spółki z udziałem Skarbu Państwa 1.3 10.09.2018 13:33 Sławomir Mucha
Spółki z udziałem skarbu państwa 1.2 10.09.2018 13:23 Sławomir Mucha
Spółki z udziałem skarbu państwa 1.1 10.09.2018 13:22 Sławomir Mucha
Spółki z udziałem skarbu państwa 1.0 11.05.2018 15:16 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP