Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu

 • Szymon Giżyński

  Szymon Giżyński

Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

sekretariat:
tel.: 22 623 15 11
fax: 22 623 12 00

Kompetencje

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności;

2)  odpowiada za współpracę z Sejmem RP i Senatem RP;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w szczególności dotyczące:

 • weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
 • ochrony zdrowia zwierząt,
 • jakości i higieny pasz,
 • ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich,
 • weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • stosowania oraz obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • ochrony roślin i jakości zdrowotnej materiału biologicznego,
 • ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie,
 • środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia,
 • udziału Polski w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych,
 • koordynacji spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym;

4) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

5) nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Życiorys

Data urodzenia:     08.03.1956 r., Częstochowa

Wykształcenie

1978-1983      Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Filologiczny, Filologia Polska

Przebieg pracy

1990-1991      Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządowej w Województwie Częstochowskim

1991-1997      redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”

1997-1998    wojewoda częstochowski

2000-2001      prezes Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2001                poseł na sejm IV kadencji

2001-2018      członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2005                poseł na sejm V kadencji

2007                poseł na sejm VI kadencji

2011                poseł na sejm VII  kadencji

2015                poseł na sejm VIII kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego; przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego

Działalność społeczna

1988-1991      założyciel i  prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego

1990-1993      współzałożyciel  Porozumienia Centrum i członek Rady Politycznej PC

1993                członek Ruchu dla Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego

1999-2018      prezes Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego

2001-2018      członek Zarządu Głównego PiS i Komitetu Wykonawczego PiS

2001-2018      prezes Zarządu Okręgu PiS w Częstochowie

2002-2007      wiceprezydent samorządowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.09.2018 14:08
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 14.09.2018 14:08
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szymon Giżyński 1.0 04.07.2018 12:06 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.1 04.07.2018 12:07 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.2 04.07.2018 12:08 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.3 06.07.2018 15:12 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.4 06.07.2018 15:12 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.5 06.07.2018 15:16 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.6 12.07.2018 10:26 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.7 19.07.2018 08:01 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.8 19.07.2018 08:03 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.9 19.07.2018 08:10 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.0 25.07.2018 15:18 Iwona Chromiak Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.1 25.07.2018 15:19 Iwona Chromiak Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.2 14.08.2018 07:53 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.3 14.09.2018 14:06 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.4 14.09.2018 14:08 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.5 14.09.2018 14:08 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP