W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu

Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu

Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

sekretariat:
tel.: 22 623 15 11
fax: 22 623 12 00
e-mail: sekretariat.gizynski@minrol.gov.pl

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Hodowli Zwierząt, Departamentu Nieruchomości (z wyłączeniem zadań w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych) oraz Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej (z wyłączeniem zadań w przedmiocie nadzoru nad działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki), w szczególności dotyczące:

 • weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
 • ochrony zdrowia zwierząt,
 • jakości i higieny pasz,
 • ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich,
 • gospodarki ziemią,
 • wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • planowania przestrzennego, geodezji rolnej oraz klasyfikacji gruntów,
 • technicznych środków produkcji dla rolnictwa,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • zabezpieczenia społecznego rolników,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,
 • przedsiębiorczości,
 • rynku pracy,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
 • oświaty rolniczej,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
 • współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym;

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

3) nadzoruje działalność:

 • Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
 • Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
 • szkół i placówek rolniczych;

4) odpowiada za współpracę z:

 • Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Radą do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Życiorys

Data urodzenia:     08.03.1956 r., Częstochowa

Wykształcenie

1978-1983      Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Filologiczny, Filologia Polska

Przebieg pracy

1990-1991      Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządowej w Województwie Częstochowskim

1991-1997      redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”

1997-1998    wojewoda częstochowski

2000-2001      prezes Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2001                poseł na sejm IV kadencji

2001-2018      członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2005                poseł na sejm V kadencji

2007                poseł na sejm VI kadencji

2011                poseł na sejm VII  kadencji

2015                poseł na sejm VIII kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego; przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego

Działalność społeczna

1988-1991      założyciel i  prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego

1990-1993      współzałożyciel  Porozumienia Centrum i członek Rady Politycznej PC

1993                członek Ruchu dla Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego

1999-2018      prezes Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego

2001-2018      członek Zarządu Głównego PiS i Komitetu Wykonawczego PiS

2001-2018      prezes Zarządu Okręgu PiS w Częstochowie

2002-2007      wiceprezydent samorządowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Materiały

Oświadczenie o stanie majątkowym (30.03.2021 r.)
Sz​_Giżyński​_30​_03​_2021.pdf 1.76MB
Oświadczenie o stanie majątkowym (26.05.2020 r.)
Sz​_Giżyński​_26​_05​_2020.pdf 2.12MB
Oświadczenie o stanie majątkowym (02.07.2018 r.)
Sz​_Giżyński​_02​_07​_2018.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.07.2018 12:06 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Luiza Brodacka-Staniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szymon Giżyński 20.0 28.04.2021 12:56 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 19.0 02.04.2021 11:47 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 18.0 02.04.2021 11:37 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 17.0 01.04.2021 14:29 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 16.0 29.10.2020 16:55 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 15.0 21.10.2020 13:57 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 14.0 21.10.2020 12:47 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 13.0 15.10.2020 10:06 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 12.0 02.06.2020 14:15 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 11.0 07.05.2020 14:15 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 10.0 23.04.2020 11:21 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 9.0 18.03.2020 15:24 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 8.0 18.03.2020 15:24 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 7.0 17.03.2020 06:28 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 6.0 29.01.2020 09:54 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 5.0 27.01.2020 12:42 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 4.0 20.12.2019 09:27 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 3.5 26.07.2019 13:20 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 3.4 26.07.2019 13:20 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 3.3 26.07.2019 13:19 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 3.2 26.07.2019 13:16 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 3.1 04.06.2019 11:33 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 3.0 04.06.2019 11:26 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.9 04.06.2019 11:25 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.8 04.06.2019 11:24 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.7 26.04.2019 12:29 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.6 14.12.2018 11:33 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.5 14.09.2018 14:08 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.4 14.09.2018 14:08 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.3 14.09.2018 14:06 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.2 14.08.2018 07:53 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 2.1 25.07.2018 15:19 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 2.0 25.07.2018 15:18 Iwona Chromiak
Szymon Giżyński 1.9 19.07.2018 08:10 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.8 19.07.2018 08:03 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.7 19.07.2018 08:01 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.6 12.07.2018 10:26 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.5 06.07.2018 15:16 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.4 06.07.2018 15:12 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.3 06.07.2018 15:12 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.2 04.07.2018 12:08 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.1 04.07.2018 12:07 Sławomir Mucha
Szymon Giżyński 1.0 04.07.2018 12:06 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP