Tadeusz Romańczuk

Sekretarz Stanu

 • Tadeusz Romańczuk

  Tadeusz Romańczuk

sekretariat:
tel.: 22 623 15 14
fax: 22 623 11 02

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Promocji i Jakości Żywności, z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz Departamentu Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:

 • rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
 • statystyki rolnej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
 • monitorowania sytuacji podażowo-popytowej na rynkach rolnych,
 • jakości handlowej żywności,
 • rolnictwa ekologicznego, w tym udzielanie i rozliczanie dotacji do badań,
 • spraw związanych z mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i w krajach trzecich,
 • funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • programu Poznaj Dobrą Żywność,
 • regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych,
 • rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierających sprzedaż krajowych towarów rolno-spożywczych,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich;

2) nadzoruje działalność:

 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Promocji i Jakości Żywności, z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz Departamentu Rynków Rolnych.

Życiorys

Urodził się 28 lutego 1957 r. w Bielsku Podlaskim.

W 2001 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

W latach 1980–85 pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych jako kierowca. W okresie 1985–98 prowadził gospodarstwo rolne w miejscowości Mień.

W 1998 r. został prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim, a w 1999 r. – „Mlekovita” Spółka z o.o.

W latach 1990–92 sprawował mandat radnego Rady Miasta Brańska, a w okresie 1994–98 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.

Od 2015 senator RP IX Kadencji.

Od 13 sierpnia 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Żonaty, ma dwie córki i dwóch synów.

 

Oświadczenia o stanie majątkowym (13.08.2018 r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenia o stanie majątkowym (13.08.2018 r.)

Rozmiar: 0.16MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.08.2018 07:43
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 27.12.2018 09:55
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Tadeusz Romańczuk 1.0 14.08.2018 07:43 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.1 14.08.2018 07:44 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.2 16.08.2018 10:11 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.3 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.4 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.5 14.12.2018 11:36 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.6 27.12.2018 09:55 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP