Tadeusz Romańczuk

Sekretarz Stanu

 • Tadeusz Romańczuk

  Tadeusz Romańczuk

sekretariat:
tel.: 22 623 15 14
fax: 22 623 11 02

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Promocji i Jakości Żywności, z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz Departamentu Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:

 • gospodarki ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej,
 • rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • geodezji rolnej,
 • melioracji i inżynierii wodnej,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
 • zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe,
 • rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
 • statystyki rolnej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
 • monitorowania sytuacji podażowo-popytowej na rynkach rolnych,
 • jakości handlowej żywności,
 • rolnictwa ekologicznego, w tym udzielanie i rozliczanie dotacji do badań,
 • spraw związanych z mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i w krajach trzecich,
 • funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • programu Poznaj Dobrą Żywność,
 • regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych,
 • rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierających sprzedaż krajowych towarów rolno-spożywczych,
 • prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie alkoholu etylowego, wyrobów tytoniowych, napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich;

2) nadzoruje działalność:

 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Promocji i Jakości Żywności z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz Departamentu Rynków Rolnych.

Życiorys

Urodził się 28 lutego 1957 r. w Bielsku Podlaskim.

W 2001 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

W latach 1980–85 pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych jako kierowca. W okresie 1985–98 prowadził gospodarstwo rolne w miejscowości Mień.

W 1998 r. został prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim, a w 1999 r. – „Mlekovita” Spółka z o.o.

W latach 1990–92 sprawował mandat radnego Rady Miasta Brańska, a w okresie 1994–98 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.

Od 2015 senator RP IX Kadencji.

Od 13 sierpnia 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Żonaty, ma dwie córki i dwóch synów.

 

Oświadczenie o stanie majątkowym (27.03.2019 r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym (27.03.2019 r.)

Rozmiar: 0.14MB

Oświadczenie o stanie majątkowym (13.08.2018 r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym (13.08.2018 r.)

Rozmiar: 0.16MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.08.2018 07:43
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 04.06.2019 11:36
Osoba modyfikująca: Iwona Chromiak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Tadeusz Romańczuk 1.0 14.08.2018 07:43 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.1 14.08.2018 07:44 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.2 16.08.2018 10:11 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.3 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.4 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.5 14.12.2018 11:36 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.6 27.12.2018 09:55 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.7 03.04.2019 10:00 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.8 26.04.2019 12:29 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.9 04.06.2019 11:36 Iwona Chromiak Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP