Tadeusz Romańczuk

Sekretarz Stanu

 • Tadeusz Romańczuk

  Tadeusz Romańczuk

sekretariat:
tel.: 22 623 15 14
fax: 22 623 11 02

Kompetencje

 1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Departamentu Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:
 • gospodarki ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej,
 • rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • geodezji rolnej,
 • melioracji i inżynierii wodnej,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych
 • z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
 • zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe,
 • regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych,
 • rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierających sprzedaż krajowych towarów rolno-spożywczych,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich;
 1. nadzoruje realizację przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spraw objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Departamentu Rynków Rolnych.

Życiorys

Urodził się 28 lutego 1957 r. w Bielsku Podlaskim.

W 2001 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

W latach 1980–85 pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych jako kierowca. W okresie 1985–98 prowadził gospodarstwo rolne w miejscowości Mień.

W 1998 r. został prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim, a w 1999 r. – „Mlekovita” Spółka z o.o.

W latach 1990–92 sprawował mandat radnego Rady Miasta Brańska, a w okresie 1994–98 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.

Od 2015 senator RP IX Kadencji.

Od 13 sierpnia 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Żonaty, ma dwie córki i dwóch synów.

 

Oświadczenia o stanie majątkowym (13.08.2018 r.) Pobierz plik: pdf Oświadczenia o stanie majątkowym (13.08.2018 r.)

Rozmiar: 0.16MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.08.2018 11:33
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 22.08.2018 11:33
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Tadeusz Romańczuk 1.0 14.08.2018 07:43 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.1 14.08.2018 07:44 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.2 16.08.2018 10:11 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.3 22.08.2018 11:32 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Tadeusz Romańczuk 1.4 22.08.2018 11:33 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP