W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Taryfa celna w obrocie rolno-spożywczym

Informacja dotycząca taryfy celnej w obrotach między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem towarami rolnymi, która będzie obowiązywać po wystąpieniu UK z UE, w przypadku tzw. bezumownego brexitu

Wystąpienie Zjednoczonego  Królestwa (UK) z Unii Europejskiej (UE) bez umowy, regulującej wzajemne relacje, oznaczać będzie oparcie dwustronnych obrotów na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). W takiej sytuacji wysokość stawek celnych w handlu wzajemnym ustalana jest zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania (stawki KNU). Zarówno import z UK na rynku UE, jak i import z UE na rynku brytyjskim nie będą korzystać z preferencji taryfowych, które przysługują krajom posiadającym umowę o wolnym handlu (FTA) lub krajom rozwijającym się.

Jeżeli chodzi o stawki celne, które w przypadku bezumownego brexitu będą stosowane w unijnym imporcie z UK, to są one zapisane w Taryfie Celnej UE (dokument na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w zakładce https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/cla-unii-europejskiej, pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:273:FULL&from=DE) w kolumnie „stawka celna konwencyjna”. Ponadto, w imporcie z UK będą obowiązywać te z unijnych kontyngentów taryfowych WTO (o obniżonej stawce celnej), które są dostępne erga omnes, a więc w imporcie ze wszystkich kierunków. Unijne kontyngenty WTO zostały opublikowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 - tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym UE, L 38 z 8.2.2019, str. 1—25

Maksymalna wysokość brytyjskich stawek celnych KNU jest taka sama jak wysokość stawek UE. Jednakże, zgodnie z opublikowaną przez UK (na stronie https://www.gov.uk/guidance/check-temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit)  planowaną brytyjską taryfą celną, UK zamierza stosować zerową stawkę celną erga omnes w imporcie dużej części towarów rolnych. Cła mają być wprowadzone jedynie w imporcie do UK towarów najbardziej wrażliwych, w tym przede wszystkim mięsa (wołowego, wieprzowego, drobiowego, baraniego) i przetworów mięsnych oraz niektórych produktów mlecznych (masło, niektóre sery), cukru i melasy, bioetanolu. Cłami będą też objęte produkty, w zakresie których UK zamierza preferencyjnie traktować kraje rozwijające się, istotne dla gospodarek tych krajów, jak banany, oleje tropikalne (palmowy, kokosowy, z orzeszków ziemnych), kakao, przyprawy, ryż, rum. Brytyjskie stawki celne KNU, stosowane w imporcie z UE będą w większości przypadków niższe od unijnych stawek KNU. Wyjątek stanowi mięso baranie oraz niektóre produkty istotne dla krajów rozwijających się, jak rum, przyprawy, niektóre oleje. Dodatkowo UK przewiduje otwarcie kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej w imporcie mięsa wołowego, drobiowego, cukru oraz ryżu. Oprócz krajów rozwijających się (preferencje LDC, GSP+, GSP, odrębne preferencje dla Indii, Indonezji, Autonomii Palestyńskiej i krajów Afryki Płd.-Wsch., Libanu, Tunezji, krajów Azji i Pacyfiku EPA, krajów Ameryki Środkowej, krajów Wspólnoty Andyjskiej, tj. Kolumbii, Peru i Ekwadoru ), preferencyjne warunki dostępu do rynku mieć będzie, na podstawie już zawartych przez UK umów o wolnym handlu, eksport z państw EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Wysp Owczych, Izraela, Chile, Korei Płd. UK przewiduje też dalsze negocjacje, z kolejnymi krajami, ws. zawarcia umów o wolnym handlu, na podstawie których przyznawane będą preferencje w dostępie do rynku brytyjskiego. W pierwszej kolejności UK zapewne podpisze umowy z krajami, z którymi umowy ma zawarte UE lub, z którymi UE takie umowy negocjuje (m.in. Meksyk, Kanada, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, kraje Bałkanów Zachodnich, kraje Bliskiego Wschodu, jak: Jordania, Maroko, Algieria, Egipt,  kraje ASEAN, Japonia, Australia i Nowa Zelandia). UK zapewne również rozpocznie negocjacje z krajami, z którymi ma historyczne wyjątkowe relacje, takimi jak USA, czy Indie.

W dniu 8 października 2019r. na stronie internetowej rządu UK została opublikowana zaktualizowana wersja planowanych stawek celnych KNU, które mają być stosowane wobec partnerów niepreferencyjnych (a więc również UE w scenariuszu brexitu bezumownego): https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal W porównaniu z wcześniejszym projektem taryfy celnej, w wersji z 8.10.br.  przewidziane są wyższe stawki celne na niektóre pozycje taryfowe z zakresu solonego i wędzonego mięsa wieprzowego, bioetanolu, bananów, olejów z orzeszków ziemnych i mieszanin olejów.

Informacje nt. procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do UK w warunkach brexitu bezumownego, zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.10.2019 13:54 Iwona Chromiak
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 11:13 Sławomir Mucha