W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

   

(Dz. U. z 2014 r. poz. 669)

Rozporządzenia do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 669):

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  (Dz. U. 154 poz. 1279, z 2005 r. Nr 99 poz. 829)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych
  (Dz. U. Nr 214 poz. 1813, z 2004 r. Nr 62 poz. 579, z 2005 r. Nr 74 poz. 659 oraz z 2008 r. Nr 54 poz. 330)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej
  (Dz. U. Nr 230 poz. 1932)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności
  (Dz. U. Nr 35 poz. 300, Dz. U. z 2004 r. Nr 128 poz. 1345, z 2005 r. Nr 181 poz. 1511 i z 2012 r. Dz. U. poz. 902)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii
  (Dz. U. Nr 52 poz. 463 oraz z 2004 r. Nr 62 poz. 578)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych
  (Dz. U. Nr 59 poz. 526, z 2004 r. Nr 62 poz. 580, z 2005 r. Nr 68 poz. 603 oraz z 2008 r. Nr 82 poz. 499)
 7. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych
  (Dz. U. Nr 143 poz. 1398, z 2004 r. Nr 73 poz. 662)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie jakości handlowej jaj kurzych
  (Dz. U. Nr 147 poz. 1433, Nr 177 poz. 1738, Nr 203 poz. 1973)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych
  (Dz. U. Nr 177 poz. 1733 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 173 poz. 1175)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
  (Dz. U. Nr 177 poz. 1735, z 2004 r. Nr 282 poz. 2810, z 2009 r. Dz. U. Nr 114 poz. 953, z 2010 r. Dz. U. Nr 88 poz. 579 oraz z 2013 r. Dz. U. poz. 327)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
  (Dz. U. Nr 181 poz. 1773, z 2004 r. Nr 40 poz. 370, Nr 63 poz. 590 oraz z 2010 r. Nr 165 poz. 1120)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
  (Dz. U. Nr 194 poz. 1900)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych
  (Dz. U. Nr 230 poz. 2309)
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 36)
 15. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych i tusz innych zwierząt
  (Dz. Urz. MRiRW Nr 14 poz. 19)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego
  (Dz. U. Nr 34 poz. 301)
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego
  (Dz. U. Nr 37 poz. 334)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie metody analizy zawartości kwasu erukowego w niektórych artykułach rolno-spożywczych
  (Dz. U. Nr 73 poz. 663)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej
  (Dz. U. Nr 83 poz. 772)
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny
  (Dz. U. Nr 97 poz. 974)
 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
  (Dz. U. Nr 122 poz. 1276)
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. Nr 164 poz. 1723, z 2008 r. Dz. U. Nr 86 poz. 532)
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych
  (Dz. U. Nr 170 poz. 1794)
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych
  (Dz. U. Nr 180 poz. 1863, z 2009 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1162)
 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji
  (Dz. U. Nr 215 poz. 1822)
 26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 774)
 27. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych i tusz innych zwierząt
  (Dz. Urz. MRiRW z 2007 r. Nr 19 poz. 25)
 28. Zarządzenie Nr 31 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  (Dz. Urz. MRiRW Nr 31 poz. 42)
 29. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości
  (Dz. U. Nr 228 poz. 1516)
 30. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożwczych
  (Dz. U. Nr 230 poz. 1543)
 31. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu
  (Dz. U. Nr 17 poz. 94)
 32. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych
  (Dz. U. Nr 28 poz. 180)
 33. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych
  (Dz. U. Nr 28 poz. 181)
 34. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat
  (Dz. U. Nr 36 poz. 282)
 35. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań
  (Dz. U. Nr 92 poz. 758, Dz. U. z 2013 r. poz. 110)
 36. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich
  (Dz. U. Nr 87 poz. 489)
 37. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych i tusz innych zwierząt
  (Dz. Urz. MRiRW Nr 22 poz. 32)
 38. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 174)
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.03.2018 09:34 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
20.03.2018 09:35 Sławomir Mucha