W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamiar połączenia CBR i NIKiDW

INFORMACJA

o zamiarze połączenia Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669) oraz art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) ogłasza się zamiar połączenia Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W wyniku połączenia instytucji, utworzona zostanie jedna jednostka organizacyjna, działająca w formie instytucji kultury pod nazwą „Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi”.

Uzasadnienie

Zamiar połączenia instytucji kultury związany jest z racjonalnym wykorzystaniem infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi mieści się obecnie w jednym budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Połączenie obu instytucji związane jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań organizatora w zakresie realizowanych zadań dotyczących kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. W wyniku ich połączenia nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli to bardziej efektywnie wykonywać zadania w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb w zakresie czytelnictwa.

Połączenie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi umożliwi również na wypracowanie wspólnej polityki rozwoju kultury i dziedzictwa na terenie obszarów wiejskich oraz zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej. Dodatkowo, połączenie doprowadzi do powstania jednego prężnie działającego i wielofunkcyjnego ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez organizatora na działalność kulturalną i możliwość dokładniejszego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2019 08:41 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
15.04.2019 08:41 Sławomir Mucha