W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

EURO 2020 - poradnik kibica

Przeżywaj piłkarskie emocje bezpiecznie i bez stresu. W poradniku kibica EURO 2020 znajdziesz najważniejsze informacje o wjeździe do Rosji i pobycie, a także adresy polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, przydatne telefony i informacje. Poradnik możesz też pobrać na dole strony w formie pliku PDF.

Polskie urzędy dyplomatyczne i konsularne

Pomocy konsularnej w mieście-gospodarzu udzielać będzie: KG RP w Sankt Petersburgu. Przebywający tam kibice powinni kontaktować się właśnie z nim.

Ambasada RP w Moskwie 

adres, tel.: ul. Klimaszkina 4, 123 557 Moskwa; +7 495 231 1500

e-mail: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
website: https://www.gov.pl/web/rosja  

twitter: @PLinRussia 
tel. komórkowy konsula dyżurnego: +7 916 698 99 41 
(tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji konsula, czynny 24/7)

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

adres, tel.: ul. 5-ya Sovetskaya 12, 191036 Sankt Petersburg; 

e-mail: sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl  
website: https://www.gov.pl/web/rosja

Facebook: PLinPetersburg
twitter: @PLinPetersburg
tel. stacjonarny +7 812 33 63 140
tel. komórkowy I konsula dyżurnego: +7 921 57 30 950 (lub 8 921 57 30 950)
tel. komórkowy II konsula dyżurnego: + 7 965 050 01 03 (lub 8 965 050 01 03)
(tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji konsula, czynny 24/7)

Policja, Szpitale i numery alarmowe

Numer alarmowy:

112

 

Numery wybierane z telefonu komórkowego:

101* Straż pożarna

102* Policja

103* Pogotowie ratunkowe

*Ogólna linia dyspozytora obsługiwana w języku rosyjskim oraz za pośrednictwem tłumacza w języku angielskim. Możliwość wysłania wiadomości SMS.

 

Policja

W pobliżu Konsulatu:

Posterunek nr 76 - ul. Mytninskaya 3

+7 (812) 573-51-38

 

Szpitale

Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych

im. S. P. Botkina w Sankt Petersburgu

ul. Mirgorodskaya 3

http://botkinhosp.org/

+7(812)409-78-87

+7(812)710-31-13  

Zasady wjazdu

Cudzoziemcy, którzy planują odwiedzić Federację Rosyjską jako kibice turnieju, mają obowiązek wyrobić „Paszport Kibica” (FAN-ID) w celu bezwizowego wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz wstępu na stadion, na którym będą rozegrane mecze piłkarskie. Wniosek o wydanie „Paszportu kibica” składany jest na oficjalnej stronie internetowej (dostępne są wersje strony w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim). W celu wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy mogą skorzystać z elektronicznej formy „Paszportu kibica”, wersja wydrukowana i zalaminowana będzie wymagana przy wejściu na stadion.

FAN-ID umożliwia wielokrotny bezwizowy wjazd (za okazaniem dokumentów potwierdzających tożsamość) do Federacji Rosyjskiej w okresie od 29 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r. oraz wielokrotny wyjazd z Federacji Rosyjskiej w okresie od 29 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r. Przypominamy, że dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej jest paszport, ważny przez cały okres pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz 6 miesięcy po dacie opuszczenia terytorium Rosji. Dowód osobisty nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu do Rosji.

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o wydanie FAN-ID przed 1 października 2020 roku, powinni uzyskać zaktualizowany „Paszport kibica”.

„Paszport kibica” na zalaminowanych formularzach można odebrać podczas przeprowadzania mistrzostw w centrach dystrybucji w Moskwie i Sankt Petersburgu (ich adresy są podane na oficjalnej stronie w sekcji „Gdzie odebrać”).

Przypominamy również, że cudzoziemcy i bezpaństwowcy podczas wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej muszą okazać dokument medyczny (w języku rosyjskim lub angielskim) potwierdzający negatywny wynik testu laboratoryjnego na obecność COVID-19 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), wykonany nie wcześniej niż trzy dni kalendarzowe (72 h) przed przyjazdem do Federacji Rosyjskiej.

Jeśli okazanie dokumentu medycznego w języku rosyjskim lub angielskim nie będzie możliwe, dopuszcza się przedstawienie go w języku urzędowym państwa rejestracji organizacji, która wydała taki dokument medyczny, wraz z tłumaczeniem na język rosyjski, poświadczonym przez urzędnika konsularnego Federacji Rosyjskiej.

Przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy i bezpaństwowcy, a także obywatele Federacji Rosyjskiej muszą wypełnić formularz osoby przybywającej na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ponadto, na oficjalnej stronie internetowej UEFA EURO 2020 w sekcji „Event guide” dostępne są informacje dotyczące zasad wejścia i przebywania na stadionie piłkarskim w Sankt Petersburgu w celu bezpiecznego i komfortowego oglądania meczów.

 

Podróż samochodem

Podróżujący samochodem mają obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (np. u agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych). Rosja jest członkiem systemu Zielonej Karty. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Więcej informacji nt. warunków wjazdu do Rosji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja

UWAGA! Jeśli przekraczasz granicę rosyjską samochodem, którego właściciel nie podróżuje razem z Tobą, musisz posiadać potwierdzoną notarialnie i przetłumaczoną na język rosyjski zgodę właściciela na prowadzenie przez Ciebie pojazdu.

Pamiętaj również, aby w rosyjskiej części przejścia granicznego, po odprawie paszportowej, wypełnić jednorazowe zezwolenie na czasową odprawę celną pojazdu (tzw. „vremennyj vvoz").

Prawa jazdy wydane w Polsce są ważne na terytorium Rosji i nie wymagają tłumaczenia.

Zasady pobytu

Karta migracyjna 

Na granicy cudzoziemcy otrzymują kartę migracyjną (tzw. migracjonnaja kartoczka), którą trzeba nosić przy sobie w paszporcie. Karta migracyjna jest jednym z dowodów legalnego przekroczenia granicy i trzeba ją zwrócić przy wyjeździe. W przypadku jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w lokalnym oddziale UMVD (tj. lokalny oddział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. migracji) w ciągu 3 dni. Duplikat karty migracyjnej można wyrobić bezpłatnie w oddziałach UMVD.

 

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy powstaje dla cudzoziemców przybywających do Rosji na okres powyżej 7 dni. Jeśli posiadasz FAN ID i zatrzymujesz się w miejscu innym niż hotel, musisz zarejestrować się w oddziałach Służby Migracyjnej tj. UMVD w ciągu 7 dni roboczych. Dokonanie meldunku za pośrednictwem operatorów pocztowych nie będzie możliwe. Wszyscy obcokrajowcy zatrzymujący się w hotelach są rejestrowani przez nie w ciągu 24 godzin. W recepcji należy upewnić się, że rejestracja faktycznie została dokonana. Pisemne potwierdzenie meldunku trzeba zachować do czasu opuszczenia Rosji. Każdy przyjazd do kolejnego miasta wymaga ponownej rejestracji. Brak meldunku może skutkować karą administracyjną i problemami przy wyjeździe.

 

Bezpieczeństwo

W Rosji występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi, które może wzrosnąć w związku z mistrzostwami. Nie można wykluczyć ataków w miastach-gospodarzach turnieju. Zachowaj ostrożność w szczególności na stadionach, w strefach kibica i ich okolicach, a także w środkach transportu publicznego. 

Ostrzegamy przed podróżami w rejon Północnego Kaukazu, tj. do republik: Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii, Osetii Północnej, Inguszetii, Czeczenii, Dagestanu.

Pamiętaj, że Polska nie uznała aneksji przez Rosję Półwyspu Krymskiego i nie ma możliwości udzielenia przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z powyższym kategorycznie odradzamy podróże na Krym.

 

Na czym polega pomoc konsularna?

Konsul pomoże, gdy:

- zgubisz swój paszport i chcesz otrzymać paszport tymczasowy na powrót do kraju,

- potrzebujesz pomocy w związku z aresztowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,

- szukasz adwokata - konsul może przekazać listę lokalnych prawników.

 

Konsul nie ma możliwości udzielenia pomocy przy:

- organizowaniu biletów wstępu na mecze,

- pokryciu kosztów leczenia czy pomocy prawnej,

- reklamacji usług hotelowych,

- poszukiwaniu skradzionych lub zagubionych rzeczy osobistych i środków transportu,

- organizowaniu transportu lokalnego czy poszukiwaniu miejsca do zaparkowania pojazdu,

- organizowaniu podróży do i z Rosji,

- transferze środków pieniężnych,

- reklamacji biletów lotniczych czy na inne środki transportu,

- rezerwacji biletów lotniczych i hoteli.

Najczęściej zadawane pytania

1.    Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia paszportu?
Niezwłocznie poinformuj o tym najbliższy posterunek policji. Po uzyskaniu zaświadczenia o utracie dokumentu, należy zgłosić się do konsulatu lub mobilnego punktu konsularnego, gdzie konsul wystawi paszport tymczasowy na powrót do kraju.


2.    Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu osobistego?
Utratę dowodu osobistego zgłoś w wybranym polskim urzędzie konsularnym. Konsul powiadomi o utracie dokumentu właściwy organ, który unieważni dokument. Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.


3.    Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia karty migracyjnej?
Na granicy należy wypełnić tzw. kartę migracyjną, która stanowi podstawę do rejestracji w miejscu pobytu. Jej zniszczenie lub utratę trzeba zgłosić w ciągu 3 dni do najbliższego oddziału Służby Migracyjnej (UMVD), gdzie można uzyskać bezpłatny duplikat karty. Konieczne będzie przedstawienie dokumentów, na podstawie których wjechano do Rosji. Przy wyjeździe kartę migracyjną należy zwrócić funkcjonariuszowi służby granicznej. Sugerujemy przypięcie karty migracyjnej spinaczem do paszportu.


4.    Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia FAN ID?
Organizatorzy mogą wystawiać duplikaty FAN ID, nie ma obowiązku uzyskania z policji zaświadczenia o jego zagubieniu/utracie. Duplikat będzie można uzyskać w centrach wydawania FAN ID lub w specjalnych punktach przed stadionem w dniach meczy. Szczegółowe informacje nt. FAN ID znajdują się na oficjalnym portalu organizatorów Mistrzostw, dostępnym także w polskiej wersji językowej.

5.    Co zrobić w razie wypadku samochodowego?
Osoba poszkodowana powinna niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi rosyjskimi służbami dostępnymi pod lokalnymi numerami alarmowymi.


6.    Jestem osobą aresztowaną i potrzebuję pomocy prawnej. Do kogo mogę się zwrócić?
Lista adwokatów współpracujących z polskimi placówkami na terytorium Rosji dostępna jest pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/rosja/lista-adwokatow-notariuszy-tlumaczy

 

 

Przydatne linki:

 System ODYSEUSZ

 Informacje dla Podróżujących

 Jak przygotować się do podróży zagranicznej

Materiały

Poradnik Kibica - EURO 2020-2021
Poradnik​_Kibica​_-​_EURO​_2020-2021.pdf 0.51MB
Ankieta dla przybywających do FR
Ankieta​_dla​_przybywających​_do​_FR.pdf 0.06MB