W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty

Materiały

Konwencja​_o​_Ochronie​_Praw​_Człowieka​_i​_Podstawowych​_Wolności
Konwencja​_o​_Ochronie​_Praw​_Człowieka​_i​_Podstawowych​_Wolności.pdf 0.29MB
Sprawozdanie​_2016​_przyjete​_rm​_0
Sprawozdanie​_2016​_przyjete​_rm​_0.pdf 0.68MB
Sprawozdanie​_przyjete​_przez​_rm​_2009-2011
Sprawozdanie​_przyjete​_przez​_rm​_2009-2011.pdf 1.69MB
Sprawozdanie​_z działalności pełnomocnika 2015 r.
Sprawozdanie​_z​_działalności​_pełnomocnika​_2015​_r.pdf 1.37MB
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_pelnomocnika​_2013​_r.​_przyjete​_przez​_rm​_0​_1
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_pelnomocnika​_2013​_r​_przyjete​_przez​_rm​_0​_1.pdf 1.01MB
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_pelnomocnika​_wersja​_po​_krm​_-​_stan​_15.07.br​_​_2
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_pelnomocnika​_wersja​_po​_krm​_-​_stan​_1507br​_​_2.pdf 1.14MB
Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
Sprawozdanie​_z​_działalności​_Pełnomocnika​_Rządu​_ds​_Równego​_Traktowania.pdf 0.44MB
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_prt​_za​_2017​_na​_rm
Sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_prt​_za​_2017​_na​_rm.pdf 0.40MB
Ustawa o równym traktowaniu
Ustawa​_o​_równym​_traktowaniu.pdf 0.43MB
KONWENCJA​_O​_PRAWACH​_DZIECKA​_przyjęta​_przez​_Zgromadzenie​_Ogólne​_Narodów​_Zjednoczonych​_dnia​_20​_listopada​_1989​_r
KONWENCJA​_O​_PRAWACH​_DZIECKA​_przyjęta​_przez​_Zgromadzenie​_Ogólne​_Narodów​_Zjednoczonych​_dnia​_20​_listopada​_1989​_r.pdf 0.15MB
Konwencja​_o​_prawach​_osób​_niepełnosprawnych,​_sporządzona​_w​_Nowym​_Jorku​_dnia​_13​_grudnia​_2006​_r
Konwencja​_o​_prawach​_osób​_niepełnosprawnych,​_sporządzona​_w​_Nowym​_Jorku​_dnia​_13​_grudnia​_2006​_r.pdf 2.41MB
KONWENCJA​_RAMOWA​_o​_ochronie​_mniejszości​_narodowych,​_sporzadzona​_w​_Strasburgu​_dnia​_1​_lutego​_1995​_r
KONWENCJA​_RAMOWA​_o​_ochronie​_mniejszości​_narodowych,​_sporzadzona​_w​_Strasburgu​_dnia​_1​_lutego​_1995​_r.pdf 0.28MB
Konwencja​_ws​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_kobiet
Konwencja​_ws​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_kobiet.pdf 0.33MB
Międzynarodowa​_konwencja​_ws​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_rasowej​_7​_marca​_1966
Międzynarodowa​_konwencja​_ws​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_rasowej​_7​_marca​_1966.pdf 0.10MB
Pakt​_Praw​_Obywatelskich
Pakt​_Praw​_Obywatelskich.pdf 0.09MB
Protokół​_fakultatywny​_do​_konwencji​_w​_sprawie​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_kobiet
Protokół​_fakultatywny​_do​_konwencji​_w​_sprawie​_likwidacji​_wszelkich​_form​_dyskryminacji​_kobiet.pdf 0.51MB
REZOLUCJA​_RADY​_z​_dnia​_5​_maja​_2003​_r​_w​_sprawie​_równych​_szans​_dla​_uczniów​_i​_studentów​_niepełnosprawnych​_w​_edukacji​_i​_szkoleniach
REZOLUCJA​_RADY​_z​_dnia​_5​_maja​_2003​_r​_w​_sprawie​_równych​_szans​_dla​_uczniów​_i​_studentów​_niepełnosprawnych​_w​_edukacji​_i​_szkoleniach.pdf 0.04MB
Konwencja​_genewska
Konwencja​_genewska.pdf 0.20MB
KONWENCJA​_(Nr​_111)​_DOTYCZĄCA​_DYSKRYMINACJI​_W​_ZAKRESIE​_ZATRUDNIENIA​_I​_WYKONYWANIA​_ZAWODU​_przyjęta​_w​_Genewie​_dnia​_25​_czerwca​_1958​_r
KONWENCJA​_(Nr​_111)​_DOTYCZĄCA​_DYSKRYMINACJI​_W​_ZAKRESIE​_ZATRUDNIENIA​_I​_WYKONYWANIA​_ZAWODU​_przyjęta​_w​_Genewie​_dnia​_25​_czerwca​_1958​_r.pdf 0.04MB
Konkluzje​_Rady​_z​_dnia​_7​_marca​_2011​_r​_–​_Europejski​_pakt​_na​_rzecz​_równości​_płci​_(2011–2020)
Konkluzje​_Rady​_z​_dnia​_7​_marca​_2011​_r​_–​_Europejski​_pakt​_na​_rzecz​_równości​_płci​_(2011–2020).pdf 0.72MB
KOMUNIKAT​_KOMISJI​_EUROPEJSKIEJ​_DO​_RADY,​_PARLAMENTU
KOMUNIKAT​_KOMISJI​_EUROPEJSKIEJ​_DO​_RADY,​_PARLAMENTU.pdf 0.16MB
KARTA​_PRAW​_PODSTAWOWYCH​_UNII​_EUROPEJSKIEJ
KARTA​_PRAW​_PODSTAWOWYCH​_UNII​_EUROPEJSKIEJ.pdf 0.15MB
Europejska​_konwencja​_o​_obywatelstwie​_strasburg​_6​_listopada​_1997​_roku​_
Europejska​_konwencja​_o​_obywatelstwie​_strasburg​_6​_listopada​_1997​_roku​_.pdf 0.11MB
Europejska​_konwencja​_o​_obywatelstwie
Europejska​_konwencja​_o​_obywatelstwie.pdf 0.11MB
EUROPEJSKA​_KARTA​_języków​_regionalnych​_lub​_mniejszościowych,​_sporzadzona​_w​_Strasburgu​_dnia​_5​_listopada​_1992​_r
EUROPEJSKA​_KARTA​_języków​_regionalnych​_lub​_mniejszościowych,​_sporzadzona​_w​_Strasburgu​_dnia​_5​_listopada​_1992​_r.pdf 0.76MB
deklaracja​_w​_sprawie​_eliminacji​_wszelkich​_form​_nietolerancji​_i​_dyskryminacji​_opartych​_na​_religii​_lub​_przekonaniach
deklaracja​_w​_sprawie​_eliminacji​_wszelkich​_form​_nietolerancji​_i​_dyskryminacji​_opartych​_na​_religii​_lub​_przekonaniach.pdf 0.09MB
Deklaracja​_w​_sprawie​_eliminacji​_wszelkich​_form
Deklaracja​_w​_sprawie​_eliminacji​_wszelkich​_form.pdf 0.09MB
COMMUNICATION​_FROM​_THE​_COMMISSION​_TO​_THE​_EUROPEAN
COMMUNICATION​_FROM​_THE​_COMMISSION​_TO​_THE​_EUROPEAN.pdf 0.10MB