W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć - wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii Europejskiej zapisaną w Traktatach i uznaną w art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga, aby Unia dążyła, we wszystkich swoich działaniach, do eliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn.

Przemoc na tle płciowym  lub przemoc skierowana przeciwko kobiecie pozostaje jednym z największych wyzwań naszego społeczeństwa i jest głęboko zakorzeniona w nierówności płci. Ppozostaje ona wciąż rzadko zgłaszana i pomijana, zarówno w UE, jak i poza nią. 

W 2020 roku mija 25 lat od przyjęcia przez 189 państw, w tym Polskę, mającej przełomowy charakter DEKLARACJI PEKIŃSKIEJ. W przyjętym podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawach Kobiet dokumencie po raz pierwszy pojawiło się sformułowanie gender mainstreaming – włączające płeć społeczno-kulturową do polityk i programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych. 

Rządy zobowiązały się do tego, by by respektować równe prawa i ludzką godność kobiet i mężczyzn, a także pozostałe cele i zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka i inne międzynarodowe akty dotyczące praw człowieka, w szczególności Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencję o prawach dziecka, jak również Deklarację o likwidacji przemocy wobec kobiet oraz Deklarację o prawie do rozwoju.