W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

3/2020 Petycja w sprawie uwzględnienia w aktualnych lub przyszłych pracach nad projektem rozporządzenia odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania rozwiązań zawartych w normie PN-EN 12646-2:2014-05

04.03.2020

  1. Petycja: w sprawie uwzględnienia w aktualnych lub przyszłych pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania rozwiązań zawartych w normie PN-EN 12646-2:2014-05.
  2. Data wpływu petycji: 2 grudnia 2019 r.
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: zgoda na publikację.
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: odpowiedź na petycję została udzielona 2 marca 2020 r.

Materiały

Petycja w sprawie uwzględnienia w aktualnych lub przyszłych pracach nad projektem rozporządzenia odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania rozwiązań zawartych w normie PN-EN 12646-2:2014-05
Petycja​_ws​_uwzględnienia​_w​_aktualnych​_lub​_przyszłych​_pracach​_nad​_projektem​_rozp​_odpowiedniego​_zapisu​_dotyczącego​_stosowania.docx 0.02MB
Odpowiedź na petycję​_3​_2020​_pdf
Odpowiedź​_na​_petycję​_3​_2020​_pdf.pdf 0.13MB
Odpowiedź na petycję​_3​_2020​_analogowa
Odpowiedź​_na​_petycję​_3​_2020​_papierowa.pdf 0.21MB
Odpowiedź na petycję​_3​_2020​_word
Odpowiedź​_na​_petycję​_3​_2020​_word.docx 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.03.2020 17:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Skarżycka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
3/2020 Petycja w sprawie uwzględnienia w aktualnych lub przyszłych pracach nad projektem rozporządzenia odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania rozwiązań zawartych w normie PN-EN 12646-2:2014-05 1.0 04.03.2020 17:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP