W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na operatora Strefy Pomysłodawcy

04.01.2021

Bright idea in hand

Czym jest Strefa Pomysłodawcy?

Strefę Pomysłodawcy stanowi łatwo dostępna i otwarta na potrzeby innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, pasjonatów nauki i nowych technologii przestrzeń do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, eksperymentowania, doświadczania, testowania, swobodnej wymiany wiedzy, inspiracji i sieciowania. W jednym miejscu Pomysłodawcy mogą zweryfikować potencjał komercjalizacyjny, technologiczny i biznesowy swoich pomysłów, przy swobodnym dostępie do infrastruktury technologicznej i niezbędnej aparatury (stacjonarnych i /lub mobilnych laboratoriów oraz prototypowni). Sieć doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin będzie oferowała specjalistyczne, „szyte na miarę” doradztwo.

Strefa Pomysłodawcy składa się z następujących komponentów:

 • strefy wsparcia Pomysłodawców ,
 • strefy przeznaczonej dla osób zainteresowanych innowacjami i rodzin.

Szczegółowy opis założeń Strefy Pomysłodawcy został zawarty w Załączniku 1 do Regulaminu.

Planuje się, że Pomysłodawcy będą mogli korzystać ze Strefy w kwietniu 2021 r.

Czas trwania pilotażu

Realizacja projektu pilotażowego musi się zakończyć do dnia 30 czerwca 2023 r.

Finanse

Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to maksymalnie 5 000 000,00 zł

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcą może być osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i/lub innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Grantobiorcą – operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

 1. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 2. podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Zadania,
 3. koszty usług doradczych, eksperckich, szkoleniowych, prawnych związanych z realizacją i zarządzaniem programem;
 4. koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań;
 5. koszty wynajmu maszyn, urządzeń, aparatury niezbędnej do realizacji Zadania;
 6. koszty zakupu mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów Zadania,
 7. koszty niezbędnych prac związanych z rearanżacją przestrzeni i prac dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania,
 8. koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji Zadania, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji Zadania:
 • koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
 • koszty mediów (elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda),
 • koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • koszty utylizacji odpadów,
 • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;
 • koszty usług informatycznych, koszty związane z zaprojektowaniem, utworzeniem, utrzymaniem i rozbudową narzędzi ICT;
 • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania);
 • koszty organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Poziom finansowania wydatków

100% wydatków kwalifikowanych

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w wersji elektronicznej (podpis elektroniczny) na adres e-mail: strefapomyslodawcy@mrpit.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: strefapomyslodawcy@mrpit.gov.pl wpisując w tytule „pytanie – 2.4.1 PO IR, Strefa  Pomysłodawcy”.

Materiały

Regulamin pilotażu Strefa Pomysłodawcy
DIP​_Regulamin​_pilotażu​_Strefa​_Pomysłodawcy​_20210104.pdf 0.86MB
Załącznik 1 do Regulaminu- Założenia Strefy Pomysłodawcy
DIP​_Zał​_1​_do​_Reg​_Założenia​_Strefa​_Pomysłodawcy​_20210104.pdf 0.77MB
Załącznik 2 do Regulaminu- Kryteria oceny Strefy Pomysłodawcy
DIP​_Zał​_2​_do​_Reg​_Kryteria​_oceny​_Strefy​_Pomysłodawcy​_20210104.pdf 0.54MB
Załącznik 3 do Regulaminu- wzór Aplikacji
DIP​_Zał3​_do​_Reg​_i​_Umowy​_​_Aplikacja​_20210104.docx 0.09MB
Załącznik 4 do Regulaminu- Oświadczenie o bezstronności
DIP​_Zał​_4​_do​_Reg​_Oświadczenie​_o​_bezstronności​_20210104.pdf 0.38MB
Załącznik 5a do Regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu (Grantobiorca)
DIP​_Zał​_nr​_5a​_do​_Reg​_Umowa​_z​_grantobiorcą​_20210104.pdf 0.71MB
Załącznik 5b do Regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu (Konsorcjum)
DIP​_Zał​_5b​_do​_Reg​_Umowa​_z​_konsorcjum​_20210104.pdf 0.78MB
Załącznik 6 do Regulaminu- Klauzula obowiązku informacyjnego
DIP​_Zał​_6​_do​_Reg​_klauzula​_obowiązku​_Informacyjnego​_20210104.pdf 0.45MB
Załącznik 3 do Umowy - wzór Aplikacji
DIP​_Zał3​_do​_Reg​_i​_Umowy​_​_Aplikacja​_20210104.docx 0.09MB
Załącznik 4 do Umowy- Wniosek o płatność
DIP​_Załącznik​_nr​_4​_do​_Umowy-wniosek​_o​_płatność​_20210104.pdf 0.40MB
Załącznik 5 i 6 do Umowy- Koszty planowane i poniesione oraz zestawienie rzeczowo-finansowe
DIP​_Załączniki​_5​_i​_6​_do​_Umowy​_20210104.xlsx 0.06MB
Załącznik 7 do Umowy- Zestawienie dokumentów księgowych
DIP​_Załącznik​_nr​_7​_do​_Umowy-zestawienie​_dokumentów​_księgowych​_20210104.pdf 0.41MB
Załącznik 8 do Umowy- Harmonogram płatności
DIP​_Zał​_8​_do​_umowy​_-​_Harmonogram​_płatności​_20210104.pdf 0.48MB
Załącznik 9 do Umowy- harmonogram rzeczowo -finansowy
DIP​_Zał​_9​_do​_Umowy​_-Harmonogram​_rzeczowo-finansowy​_20210104.pdf 0.39MB
Załącznik 10 do Umowy- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)
DIP​_Zał​_10​_do​_Umowy​_Oświadczenie​_o​_kwalifikowalnosci​_VAT​_20210104.pdf 0.46MB
Załącznik 14 do Umowy- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
DIP​_Zał​_nr​_14​_do​_Umowy-umowa​_powierzenia​_danych​_osobowych​_20210104.pdf 0.44MB
Pytania i odpowiedzi Strefa Pomysłodawcy 5.01.2021
DIP​_Pytania​_i​_odpowiedzi​_20210105.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2021 16:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs na operatora Strefy Pomysłodawcy 3.0 05.01.2021 14:27 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konkurs na operatora Strefy Pomysłodawcy 2.0 04.01.2021 16:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Strefa Pomysłodawcy 1.0 04.01.2021 16:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP