W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Turystyki

Odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

Dyrektor Departamentu: Rafał Szlachta

Zastępca Dyrektora Departamentu: dr Dominik Borek

E-mail: sekretariatdt@mr.gov.pl

Tel.: 22 411 97 97

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. realizacja zadań związanych z kreowaniem rozwoju i wskazywaniem kierunków promocji turystyki;
 2. opracowanie, wdrażanie i monitorowanie programów dotyczących turystyki;
 3. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju;
 4. programowanie i prowadzenie spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa turystów;
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych oraz dokonywaniem oceny funkcjonowania gospodarki turystycznej;
 6. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 7. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki w zakresie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu „przewodnik turystyczny” oraz do podejmowania lub wykonywania działalności „pilot wycieczek”;
 8. udział w procesie tworzenia prawa wspólnotowego mającego znaczenie dla turystyki oraz prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 9. prowadzenie działań w zakresie wsparcia turystyki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 10. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w międzynarodowych organizacjach turystycznych, w tym w szczególności w Światowej Organizacji Turystyki, Komitecie Turystyki OECD, OITS oraz Grupie Wyszehradzkiej V-4;
 11. przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki;
 12. inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki w systemie edukacji formalnej;
 13. realizacja zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych i społecznych turystyki w dostosowaniu do zmieniającego się turystycznego rynku pracy;
 14. programowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie turystyki;
 15. programowanie i realizacja zadań w zakresie prac badawczych dotyczących turystyki oraz upowszechnianie ich wyników;
 16. współpraca z jednostkami kształcącymi kadry dla turystyki, ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
 17. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i odznakami w zakresie turystyki;
 18. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie;
 19. obsługa merytoryczna i prawna realizacji zadań przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw pomocji polskiej marki;
 20. realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z art. 104 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w odniesieniu do zawodu regulowanego "przewodnik górski". 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2019 16:11 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Turystyki 8.0 27.07.2020 16:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Turystyki 7.0 21.05.2020 09:55 Agata Kubel-Grabau
Departament Turystyki 6.0 31.03.2020 11:06 Agata Kubel-Grabau
Departament Turystyki 5.0 22.01.2020 12:10 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Turystyki 4.0 22.01.2020 10:58 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Turystyki 3.0 16.12.2019 08:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Turystyki 2.0 28.11.2019 10:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Turystyki 1.0 27.11.2019 16:11 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP