W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fitness

28.12.2020

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. obowiązują następujące ograniczenia dotyczące sportu
i rekreacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 21 grudnia 2020 r. ustanawiającym niektóre ograniczenia w związku z epidemią COVID-19:

Baseny, siłownie, kluby i centra fitness, aquaparki

Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:

  1. działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
  2. dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie
    z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  3. zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie,
  5. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) „sport zawodowy” to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę, czy też nie - w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.

Dla celów rozporządzenia Rady Ministrów koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie.