W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs "Lider Dostępności priorytetowych branż" 2020 przedłużony do 16 października 2020 r.

08.04.2020

Zapraszamy do udziału w Konkursie "Lider dostępności priorytetowych branż" 2020 mającym na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”. Na zgłoszenia produktów czekamy do 16 października 2020 r.

Czym jest "Lider dostępności priorytetowych branż"?

Realizując zadania wynikające z Programu rządowego „Dostępność Plus”, Ministerstwo Rozwoju ogłasza Konkurs, który ma na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”, w ramach 12 priorytetowych branż określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którymi są:

 1. sprzęt  medyczny
 2. maszyny i urządzenia
 3. kosmetyki
 4. „Moda Polska” obejmująca  sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski
 5. IT/ICT
 6. meble
 7. biotechnologia i farmacja
 8. usługi prozdrowotne
 9. polskie specjalności żywnościowe
 10. budowa i wykańczanie budowli
 11. jachty i  łodzie rekreacyjne
 12. części samochodowe i lotnicze

Czas trwania konkursu

Termin przesyłania zgłoszeń: do 16 października 2020 r.

Miejsce składania zgłoszeń

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa

Kto może składać zgłoszenie?

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, inwestują w rozwój firmy oraz terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym, wytwarzający produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności.

Sposób składania zgłoszeń

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: Ewa.Surowiecka@mr.gov.pl i Joanna.Kowal@mr.gov.pl

Kategorie konkursu

Konkurs jest przeprowadzony w trzech kategoriach:

 1. „Polski Eksporter produktu dostępnego”;
 2. „Innowacyjny produkt dostępny”;
 3. „Nagroda Grand Prix Ministra Rozwoju”.

Nagrody w konkursie

Nagrody są przyznawane przez Ministra Rozwoju na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej.
W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda. Nagrody mają charakter honorowy.

Kryteria wyboru zgłoszeń

Ocena będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

 1. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Ministra Rozwoju.
 2. Minister Rozwoju nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 3. Laureaci o terminie i miejscu przyznaniu nagród zostaną poinformowani przez Organizatora.
 4. Informacja o Laureatach Konkursu podawana jest również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
 5. Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane.
 6. Minister Rozwoju zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin konkursu oraz Karta oceny znajdują się w załącznikach.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt: 
tel. 22 411 97 82 lub 22 411 97 45.

 

Materiały

Regulamin Konkursu 2020
Regulamin​_Konkursu​_2020.pdf 0.45MB
Formularz zgłoszeniowy
Zał​_nr​_1-​_Formularz​_zgłoszeniowy-1.doc 0.06MB
Karta oceny
Zał​_nr​_2-​_Karta​_oceny.doc 0.05MB