W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa

Przed Ministrem Rozwoju prowadzone są, w trybie art. 156 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych przez poprzedników prawnych tego Organu, na podstawie:

  • ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. z 1946r. nr 3, poz. 17, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz.U. z 1958 r. nr 11, poz. 37, z późń. zm.),
  • dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz.U. RP z 1918 r. nr 21, poz.67, z późń zm.),
  • oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz.U. nr 31, poz. 285).

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony uprawnione są do czynnego udziału w postępowaniu na każdym etapie sprawy, w tym do  zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Akta spraw są udostępniane do przeglądania w budynku Ministerstwa Rozwoju, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, we wtorki i czwartki, w godzinach: 9.00 – 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu:  (22) 411 99 45.

Akta są udostępniane stronom oraz pełnomocnikom, legitymującym się umocowaniem do dokonywania takich czynności, złożonym do akt sprawy w oryginale lub odpisie uwierzytelnionym zgodnie z przepisami ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. lub zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, od którego została uiszczona opłata skarbowa, według zasad przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Urząd Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście

Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -  od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł;
  • poświadczenie przez Organ za zgodność z oryginałem duplikatów, odpisów dokumentów - od każdej strony  5 zł;
  • wydanie zaświadczenia – 17 zł.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2019 09:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Dobkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 4.0 29.05.2020 13:41 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 3.0 12.03.2020 15:43 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 2.0 28.01.2020 09:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 1.0 08.01.2019 09:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP