W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji pomieszczeń sanitariatów i socjalnych w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. W ramach procedury rozeznania rynku

04.09.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji pomieszczeń sanitariatów i  socjalnych w budynku  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do wykonania ww. instalacji dla budynku .

Kod CPV
72210000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 


Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
Zamawiający informuje, że przewiduje wizję lokalną w dniu 10.09.2019 r. o godz. 10:00.

Składanie ofert

Ofertę należy:

 • złożyć osobiście, faksem lub e-mailem na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 16.09.2019 r.

  Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego na adres:

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Biuro Administracyjne
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  Kancelaria ogólna - w dni robocze od poniedziałku do piątku
   
 • lub drogą elektroniczną na adres: sekretariatba.mpit@mpit.gov.pl

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 2. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.

Informujemy ponadto, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego są:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Zamawiający informuje, że:

Materiały

1. Formularz ofertowy
Formularz​_ofertowy.docx 0.02MB
2. SOPZ - projekt przebudowy
SOPZ​_-​_projekt​_przebudowy​_sanitariatów.doc 0.04MB
3. IPU - dokumentacja
IPU​_-​_dokumentacja​_projektowo​_-​_kosztorysowa.docx 0.04MB
4. Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich
oświadczenie​_prawa​_autorskie.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.09.2019 10:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji pomieszczeń sanitariatów i socjalnych w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. W ramach procedury rozeznania rynku 1.0 04.09.2019 10:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP