W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje o resorcie

Czym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czym się zajmujemy?

Obszary naszej działalności to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
 • współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • oceny zgodności, miar i probiernictwa,
 • własności przemysłowej,
 • innowacyjności,
 • działalności gospodarczej,
 • promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz
 • współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 
 • stosunków pracy i warunków pracy, 
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

 • architektury,
 • budownictwa,
 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • geodezji i kartografii,
 • rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rodzinnych ogrodów działkowych,
 • infrastruktury informacji przestrzennej.

Dział turystyka obejmuje sprawy:

 • zagospodarowania turystycznego kraju oraz
 • mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

Lokalizacja

Siedzibą Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest budynek przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
 

Godziny pracy
8:15-16:15

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2019 10:47 Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje o resorcie 5.0 15.10.2020 17:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podstawowe informacje o resorcie 4.0 15.10.2020 11:30 Agata Kubel-Grabau
Podstawowe informacje o resorcie 3.0 15.10.2020 11:26 Agata Kubel-Grabau
Podstawowe informacje o resorcie 2.0 26.11.2019 08:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podstawowe informacje o resorcie 1.1 15.03.2019 14:04 Agata Żołnacz-Okoń
Podstawowe informacje o resorcie 1.0 08.01.2019 10:47 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP