W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polski Ład - rozpoczęliśmy konsultacje dotyczące reformy rynku pracy

09.06.2021

Wiceminister Iwona Michałek rozpoczęła konsultacje reformy rynku pracy w ramach Polskiego Ładu.

Rozpoczęliśmy konsultacje dot. reformy rynku pracy

Pierwsze konsultacje odbyły się 7-9 czerwca w Wałbrzychu podczas konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy.

To ważne, że Wojewódzkie Urzędy Pracy widzą potrzebę zmian i chcą być kreatorem polityki rynku pracy w regionie. Cieszę się, że WUP tak otwarcie podchodzą do konsultacji społecznych w zakresie reformy rynku pracy. Tylko wzajemny dialog nad ważnymi sprawami może doprowadzić do wypracowania optymalnych rozwiązań, które będą korzystnie wpływać na polski rynek

– powiedziała wiceminister Iwona Michałek.

I dodała,  że przedstawiciele resortu będą spotykać się z urzędami pracy oraz instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, aby rozmawiaćzaproponowanych przez resort rozwiązaniach.

Wiceminister podziękowała też za zaangażowanie w reformę rynku pracy i podkreśliła rolę oraz znaczenie wojewódzkich urzędów pracy w kształtowaniu regionalnego rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT, która poinformowała o stanie prac obejmujących reformę Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście założeń Krajowego Planu Odbudowy.

Należy podkreślić, eż bardzo ważną częścią KPO będzie reforma rynku pracy. Potwierdziła to Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wymieniła reformę rynku pracy wśród kilku najważniejszych reform Krajowego Programu Odbudowy. Na inwestycje związane z reformą rynku pracy przeznaczone będą 52 mln euro na (ponad 220 mln złotych) – przede wszystkim na cyfrową modernizację publicznych służb zatrudnienia.

Celem nowego pakietu przepisów będzie lepsze dostosowanie instytucji rynku pracy do wymogów współczesnej gospodarki. Obecnie bowiem to nie stopa bezrobocia, która jest najniższa w całej UE jest wyzwaniem, tylko zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej oraz umożliwienie zdobycia jak największej liczbie pracowników kwalifikacji potrzebnych, by sprostać wyzwaniom cyfrowej i zielonej rewolucji.

Podczas konwentu zaprezentowane zostały główne założenia trzech ustaw, które staną się podstawą reformy rynku pracy:

  • wspieraniu zatrudnienia, w której zawarto m.in. oddzielenie statutu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, zmianę powiatowych urzędów pracy na centra wspierania zatrudnienia(CWZ), uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego i ograniczenie biurokracji, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do w 1400 zł oraz zwiększenie roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  • o zatrudnianiu cudzoziemców, w której zaproponowano m.in. uproszczenie procedur, szybszy czas wydawania zezwoleń, ograniczenie migracji krótkoterminowych i cyrkulacyjnych na rzecz migracji średnioterminowych i ciągłych; wprowadzenie wyłącznie zezwoleń na pracę w miejsce aktualnych zezwoleń i oświadczeń, które będą wydawane na poziomie powiatu, z krótkim czasem oczekiwania na wydanie decyzji, na czas do 3 lat.;
  • o umowach zawieranych przez niektóre podmioty w sposób elektroniczny, tzn. podpisywanie prostych umów o pracę zawieranych w systemach teleinformatycznych.

W trakcie konwentu rozmawiano także na temat edukacji zawodowej młodzieży i dorosłych z pytaniem o rolę WUP-ów w tym obszarze oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W wydarzeniu uczestniczył również pan Marcin Krzyżanowski - wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Więcej informacji o planowanej reformie rynku pracy.