W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Webinary

24.09.2020

Webinaria dla instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne w świetle wyzwań oraz założeń nowego systemu akredytacji MR 

Cykl bezpłatnych webinarów tematycznych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce poświęcony jest wyzwaniom stojącym przed instytucjami otoczenia biznesu w Polsce świadczącymi usługi dla przedsiębiorstw i ich perspektyw rozwojowych w nadchodzącym okresie finansowania.

Celem spotkań jest dyskusja na temat problemów dotykających instytucje otoczenia biznesu zapotrzebowania przedsiębiorstw na nowe usługi proinnowacyjne, zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniu IOB w dobie COVID-19 oraz efektywnych form kooperacji między instytucjami.

Podczas webinarów zaprezentowany zostanie również nowy system akredytacji podmiotów do realizacji usług dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju, a jego założenia poddane konsultacjom on-line.

W webinarach wezmą udział zarówno eksperci jak i przedstawiciele Ministerstwa. W trakcie każdego spotkania będzie możliwość udziału w dyskusji i zadawania pytań ekspertom, zaproszonym gościom na czacie. 

 

Wideo

Webinarium nr 1: Problemy dotykające Ośrodki Innowacji, zakres potrzebnego wsparcia i instrumenty.

Dostępne są liczne opracowania dotyczące barier innowacyjności i utrudnień napotykanych przez przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji, brak jest natomiast badań dotyczących wyzwań napotykanych przez ośrodki innowacji, również tych w świadczeniu usług proinnowacyjnych przedsiębiorstwom. Badanie prowadzone na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w okresie 15 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. wskazało szereg utrudnień, które w swoich działaniach napotykają Ośrodki Innowacji, w tym infrastrukturalnych, kompetencyjnych oraz formalnych. Niezbędna jest jednak dyskusja nad aktualnymi barierami rozwoju tychże instytucji z uwzględnieniem sytuacji pandemii, kolejnej perspektywy finansowania Unii Europejskiej oraz identyfikacji instrumentów wsparcia najlepiej odpowiadających potrzebom i zadaniom jakie będą stawiane przed OI.

Webinarium nr 2: Nowe usługi proinnowacyjne jakich potrzebuje świat, w tym strategie przetrwania Covid-19.

Dynamicznie zmieniający się rynek, postępująca globalizacja, konkurencja, zmieniające się trendy technologiczne, Industry 4.0 wymagają stałego monitoringu i zwinnego, elastycznego podejścia do projektowania oferty Ośrodków Innowacji w związku z potrzebami firm innowacyjnych. Na tą sytuację dodatkowo istotny wpływ ma pandemia Covid-19, na którą nikt, zarówno firmy jak i OI, nie były przygotowane. Jaką strategię przetrwania w dobie Covid-19 przyjąć? Jakie usługi proinnowacyjne znajdą zainteresowanie ze strony firm borykających się z problemami spowodowanymi pandemią? Jakie instrumenty najefektywniej przyczynią się do zwalczania skutków postcovidowych i przywrócenie konkurencyjności gospodarki Polski? To pytania, które zostaną postawione podczas webinarium.

Webinarium nr 3: Założenia nowego systemu akredytacji OI, funkcjonalności i specjalizacje technologiczne OI (rodzaje i cel, jaki mają spełniać).

Trwają prace Ministerstwa Rozwoju nad nową wersją akredytacji Ośrodków Innowacji, które w nowej perspektywie finansowej będą z pomocą środków Unii Europejskiej realizować wsparcie przedsiębiorstw usługami proinnowacyjnymi. Założenia nowego systemu na etapie projektowania wymagają konsultacji i otrzymania informacji zwrotnej od użytkowników samego systemu. Dlatego też niezbędnym jest przeprowadzenie prezentacji oraz dyskusji nad kształtem akredytacji w obszarach: funkcjonalnym dla pojedynczych OI oraz konsorcjów technologicznych w wybranych specjalizacjach. Webinarium ma na celu przedstawienie celu, przebiegu procesu, kryteriów, warunków brzegowych dla uczestników akredytacji oraz zebranie opinii i sugestii uczestników co do ich ostatecznego kształtu.

Webinarium nr 4: Platforma informatyczna prezentująca potencjał OI (funkcje i główne moduły platformy).

Platforma informatyczna prezentująca kompetencje i ofertę poszczególnych Ośrodków Innowacji będzie jednym z narzędzi promocyjno – sprzedażowych usług proinnowacyjnych. Jej funkcjonalności wykraczać będą poza działanie informacyjne. Platforma ta będzie stanowić najprawdopodobniej element systemu akredytacji OI i konsorcjów. Będzie też dawała możliwość monitoringu ich aktywności. Funkcje, moduły, bazy niezbędne do uruchomienia i przydatne OI i przedsiębiorcom wyszukującym usługodawcy zostaną omówione podczas webinarium.

Webinarium nr 5: Kooperacja ośrodków innowacji w obliczu stojących przed nimi wyzwań.

W celu zapewnienia obsługi przedsiębiorstw w modelu one-stop-shop, niezbędne jest połączenie sił i współpraca Ośrodków Innowacji o komplementarnych usługach i zasobach infrastrukturalnych. Takie podejście pozwoli na efektywne wykorzystanie rozproszonego potencjału OI w Polsce, zgodnie z ich funkcjami i specjalizacjami, na każdym z etapów wsparcia przedsiębiorstwa. Jakie formy obecnie przyjmuje kooperacja pomiędzy OI, czy jest to współpraca formalna, na bazie porozumień, czy nieformalna, kto wchodzi w skład partnerstw? Jaka jest efektywność tej współpracy? Jakie są dobre praktyki w tym zakresie, na jakie bariery napotykają OI we współpracy z innymi podmiotami/instytucjami? To część z pytań, które zostaną poruszone podczas webinarium.