W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Energetyka prosumencka i rozproszona

Energetyka rozproszona docelowo ma uzupełnić dostawy energii na obszarach mniej zurbanizowanych oraz obszarach wiejskich oraz zagwarantować zrównoważony rozwój tych terenów. Głównym powodem rozwoju energetyki rozproszonej jest postęp technologiczny sprzyjający spadkowi kosztów wytwarzania energii w odnawialnych źródłach, a także chęć wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energii. Rozwój energetyki rozproszonej musi odbywać się z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw i stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE).

Elementy energetyki prosumenckiej i rozproszonej

Kluczowym elementem rozwoju energetyki, w szczególności na obszarach wiejskich/słabiej zurbanizowanych, jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych. Uzależnione jest to od dostępnych lokalnie różnych surowców: 

  • energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna, a także biomasa oraz 
  • biogaz (pochodzący głównie z przemysłu rolno-spożywczego oraz bezpośrednio z rolnictwa), ale również
  • odpady komunalne możliwe do wykorzystania na cele energetyczne. 

Podstawą właściwego gospodarowania zasobami energetycznymi na obszarach wiejskich jest zatem właściwa identyfikacja posiadanych zasobów oraz dobór narzędzi do ich wykorzystania (właściwe instalacje).

Kto to jest prosument energii odnawialnej?

Definicja prosumenta pochodzi od złożenia części słów: producent + konsument.
 Prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Pojawienie się prosumenta zbiorowego energii odnawialnej

W przypadku prosumenta indywidualnego jedna instalacja OZE przypisana jest do jednego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Natomiast 1 kwietnia 2022 r. zaistniała możliwość wspólnego wykorzystywania instalacji OZE przez odbiorców końcowych w budynku wielolokalowym, których punkty poboru energii elektrycznej są przyłączone do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Mikroinstalacje w liczbach

Na dzień 30 września 2022 r. funkcjonowało w Polsce 1 176 752 mikroinstalacji podłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 8,9 GW, co stanowiło odpowiednio wzrost o prawie 38% i 46% względem końca 2021 r. (dane PTPiREE).  Wpływ na dynamikę przyrostu mikroinstalacji ma funkcjonujący od końca sierpnia 2019 r. dedykowany dla osób fizycznych program dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy Mój Prąd. Więcej informacji o programie znajdziesz na tej stronie: mojprad.gov.pl

Kontakt

Za obszar energetyki prosumenckiej i rozproszonej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odpowiada Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. 
E-mail: sekretariatDGN@mrit.gov.pl
Tel. 22 411 92 40

Materiały

Prosument​_zbiorowy​_-​_praktyczny​_przewodnik​_261122
Prosument​_zbiorowy​_-​_praktyczny​_przewodnik​_261122.pdf 0.38MB
Prosument​_zbiorowy​_-​_wprowadzenie
Prosument​_zbiorowy​_-​_wprowadzenie.pdf 0.61MB
{"register":{"columns":[]}}