W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundacja rodzinna

Dwóch mężczyzn, prawdopodobnie ojciec i syn, w sadzie. Napis "Fundacja rodzinna" i logo Polskiego Ładu.

MRiT prowadzi prace nad fundacją rodzinną w ramach działań na rzecz poprawy otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe.

Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnej to element Polskiego Ładu.

Dlaczego pracujemy nad tym rozwiązaniem?

Chcemy poprawić otoczenie prawne sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej. Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach tego typu działających w wielu państwach europejskich, m.in. Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.

Na czym polega idea fundacji rodzinnej?

Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna działa jak skarbiec rodzinny oraz z myślą o zapewnieniu rodzinie środków finansowych, realizując wizję fundatora oraz dbając o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Fundacja rodzinna jest więc środkiem do celu – funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentom.

Dzięki powstawaniu w Polsce fundacji rodzinnych będzie możliwa:

  • skuteczna, wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach,
  • budowa silnych rodzimych marek,
  • akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem,
  • zwiększenie szans na nowe inwestycje.

Jakie będą zasady?

Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną, a jej siedziba będzie musiała znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej.

Zadania fundacji rodzinnej

Do zadań fundacji rodzinnej zaliczamy:

  • gromadzenie, zarządzanie i ochrona majątku przekazanego przez fundatora, zgodnie z jego wolą zawartą w statucie,
  • zapewnianie środków dla wskazanych przez niego beneficjentów, w szczególności osób mu bliskich i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kto może zostać fundatorem?

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać:

  • osoba fizyczna i
  • organizacja pozarządzowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Fundacja rodzinna stałaby się formalnie właścicielem firmy, np. udziałów w spółkach, papierów wartościowych czy nieruchomości, a rodzina przedsiębiorców, ich dzieci, wnuki - beneficjentami fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna – podobnie jak inne osoby prawne – będzie działać poprzez zarząd i będzie mogła podlegać wewnętrznemu nadzorowi rady protektorów.

Beneficjenci będą tworzyć zgromadzenie beneficjentów, które będzie się zbierać tylko w wyjątkowych przypadkach (np. przy uzupełniania składu danego organu). Zapewni to niezbędny wpływ rodziny na najważniejsze kwestie związane z działalnością fundacji rodzinnej w perspektywie wielu lat.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów co do zasady ma uwzględniać związki rodzinne z fundatorem i być neutralne podatkowo.

Korzyści

Nowa instytucja może być atrakcyjnym rozwiązaniem przede wszystkim dla właścicieli polskich firm o charakterze rodzinnym. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest zaplanowanie działalności biznesowej w perspektywie kilku pokoleń, bez obaw o trudności związane z dziedziczeniem udziałów w spółkach handlowych.

Fundacja rodzinna ułatwia także rozdzielenie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy rodzinnej i  osoby, które wybrały inną ścieżkę kariery, bez zagrożeń dla integralności majątku rodzinnego i płynności finansowej spółek, w których udziały posiada fundacja rodzinna.

Terminy

Pomysł fundacji rodzinnej został zgłoszony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez środowisko firm rodzinnych. Regulacje prawne w zakresie podatków zostały przygotowane we współpracy z Ministerstwem Finansów. Aktywny udział w pracach nad projektem brali także przedstawiciele organizacji zrzeszających firmy rodzinne.

Przygotowanie projektu ustawy poprzedzało przeprowadzenie konsultacji Zielonej księgi fundacji rodzinnej (zobacz link poniżej).

Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny i obecnie trwają analizy uwag zgłoszonych przez resorty i uczestników konsultacji publicznych.

Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu w pierwszej połowie 2022 r. a ustawa wejść w życie 1 czerwca 2022 r.

Materiały

Raport z konsultacji Zielonej księgi fundacji rodzinnej
Rządowy Proces Legislacyjny: Projekt ustawy o fundacji rodzinnej
{"register":{"columns":[]}}