W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Naszym celem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje (m.in. NATO, ONZ, OECD, Międzynarodowy Czerwony Krzyż) oraz wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce poprzez publikację informacji, aktualnych przetargów i organizację szkoleń z tego zakresu.

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się. W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

W ramach Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) funkcjonuje Wydział Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Przedsiębiorców pragnących uzyskać informacje na temat przetargów tych organizacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pod adresem mzp@mrit.gov.pl

Nadzorowana przez Ministra Rozwoju i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, którego misją jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek przetargów organizacji międzynarodowych. Jej realizacja prowadzona jest poprzez nieodpłatną działalność informacyjną, doradczą i networkingową na rzecz polskich przedsiębiorstw ubiegających się o zamówienia organizacji międzynarodowych, w szczególności na rzecz firm z sektora MŚP.

Co zrobić, aby zostać dostawcą organizacji międzynarodowej?

Przeczytać analizę

Na zlecenie MRiT została opracowana „Analiza branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych. Opracowanie obejmuje:

  • analizę potencjału eksportowego polskich towarów i usług,
  • analizę zapotrzebowania  organizacji międzynarodowych na towary i usługi,
  • analizę rynków najbardziej efektywnych dla realizacji projektów organizacji międzynarodowych przez polskie firmy,
  • syntezę możliwości wynikających z porównania potencjału eksportowego polskich towarów i usług  z potrzebami organizacji międzynarodowych.

Analiza znajduje się poniżej.

Wyszukać organizację międzynarodową

Z analizy można uzyskać informacje, czy produkowany przez Państwa towar lub usługa ma szanse na znalezienie odbiorcy wśród organizacji międzynarodowych i na których organizacjach należy się skoncentrować. Jeżeli wiecie już, która organizacja międzynarodowa może być odbiorcą Waszych towarów lub usług, należy przeczytać informacje o niej zawarte na tej stronie.

Wejść na stronę wybranej organizacji międzynarodowej

Na podstronach organizacji międzynarodowych  są podane linki do strony danej organizacji oraz do stron opisujących zasady udziału w przetargach i ewentualnie do strony, na której należy się zarejestrować jako potencjalny dostawca. Wiele organizacji prowadzi własne rejestry potencjalnych dostawców. Należy śledzić na bieżąco informacje ukazujące się na stronie, w tym publikowane informacje o przewidywanych zakupach. Warto nawiązać kontakt z regionalnymi przedstawicielami wybranych organizacji, a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP, które mieszczą się w tym samym mieście / kraju co wybrana organizacja.

Zarejestrować się na stronie organizacji międzynarodowej

Jeżeli tego wymaga dana organizacja, należy zarejestrować się jako potencjalny dostawca. Procedura rejestracji jest zwykle prosta i nie wymaga pomocy ekspertów. Rejstracja jest zazwyczaj bezpłatna. Zwróc uwagę, aby podane dane kontaktowe były stale aktualne.

Wybrać odpowiedni przetarg

Strony organizacji międzynarodowych zawierają wykazy aktualnie ogłoszonych przetargów. Należy tam wyszukać interesujący przetarg, zapoznać się z jego warunkami i terminem składania ofert.

Jeżeli dysponujesz innowacyjnymi rozwiązaniami lub produktami, które pasują do określonej organizacji, skontaktuj się z nimi i zaoferuj swoje rozwiązania / produkty / usługi.

Sprawdzić możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Na podstronie Ogłoszenia  umieszczony jest informator o finansowych instrumentach wsparcia dostępnych w KUKE S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego. Często wsparcie finansowe w zapewnieniu wadium lub gwarancji wykonania kontraktu można uzyskać także w banku komercyjnym prowadzącym rachunek przedsiębiorcy. Warto się  skontaktować w tej sprawie z przedstawicielem banku.

Przygotować ofertę

Przygotowując ofertę trzeba zwrócić uwagę na wymagania formalne dotyczące  przygotowania oferty, uprawnień przedstawicieli przedsiębiorcy do reprezentowania firmy, koniecznych załączników. W przypadku przetargów NATO często potrzebne jest poświadczenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że dany przedsiębiorca jest uprawniony do udziału w przetargu.

Szczegółowo zapoznaj się z zapytaniem ofertowym i procedurą zamówieniową danej organizacji. Do tego potrzebny jest pracownik znający bardzo dobrze język obcy, najczęsciej angielski i terminologię danej branży.

W przypadku organizowania przez zamawiającego spotkania informacyjnego również warto brać w nim udział aby poznać swoich konkurentów, a także nawiązać ewentualną współpracę.

 

Złożyć ofertę i czekać na wyniki przetargu

Składając ofertę, koniecznie trzeba dotrzymać określonego terminu (dnia i godziny) złożyć dokumenty w wymaganej formie  - zamawiający może wymagać tylko wersji papierowej, wersję elektroniczną umieszczoną na wskazanej stronie lub obu wersji jednocześnie.

Życzymy powodzenia!

Procedura przetargowa: od momentu ogłoszenia przetargu do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą trwa zwykle kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Nie należy się tym zrażać. W przypadku porażki warto zwrócić się do organizatora przetargu o informację nt. przyczyn odrzucenia oferty. Odpowiedź powinna pomóc w przygotowaniu kolejnej oferty, ponieważ pokaże, który jej element należy poprawić. 

Materiały

Analiza branż i rynków perspektywicznych
Analiza​_potencjału​_eksportowego​_polskich​_towarów​_i​_usług(14-06-22).pdf 4.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.06.2023 08:35 Małgorzata Załęcka
Pierwsza publikacja:
10.07.2019 14:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}