W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

#MojeMiejsce

03.08.2022

Kampania społeczna MRiT #MojeMiejsce, zrealizowana w ramach projektu New Urb Pact, podkreśla znaczenie odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią i zapobiegania zjawisku niekontrolowanego rozpraszania zabudowy.

Baner kampanii MojeMiejsce

Nieprzemyślane decyzje inwestycyjne mogą nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Część skutków można odczuć dopiero po pewnym czasie. Warto wymienić kilka konkretnych przykładów:

  1. zwiększone koszty zakupu nieruchomości lub budowy domu; 
  2. zwiększone koszty dostępu do mediów: ogrzewania, prądu, gazu oraz dostępu do wody;
  3. gorszy dostęp do transportu zbiorowego i konieczność spędzania dużej ilości czasu na dojazdach do oddalonych miejsc;
  4. utrudniony dostęp do obiektów użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, sklepów, urzędów, kin, teatrów;
  5. postępująca degradacja przestrzeni i środowiska naturalnego oraz zmniejszenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury;
  6. realne straty w budżetach samorządów.

Cel kampanii

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest racjonalne gospodarowanie przestrzenią i jaki możemy mieć wpływ na kształtowanie charakteru naszej okolicy. Planowanie przestrzenne nie tylko wpływa na jakość życia każdego z nas, ale też na ogólne koszty związane z realizacją bieżących potrzeb. Celem kampanii jest także uświadomienie, że każdy obywatel może aktywnie uczestniczyć w procesie planowania przestrzennego. Decyzje inwestycyjne, które mogą oddziaływać na przestrzeń, codzienne życie innych użytkowników, jak również na przyrodę i zabytki – to nasza wspólna odpowiedzialność.


Do kogo jest skierowana kampania?

Adresatem kampanii jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze wspólnej przestrzeni i jej infrastruktury. Kampania dotyczy także osób, które szukają swojego miejsca do zamieszkania, na przykład planują wyprowadzkę. Kampania skierowana jest również do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie wyznaczania nowych terenów pod zabudowę: pracowników samorządów, inwestorów i planistów.


W jaki sposób realizowana jest kampania?

W ramach kampanii realizujemy szereg działań komunikacyjnych, których celem jest szerokie przedstawienie zjawiska braku odpowiedniego planowania przestrzeni i konsekwencji, jakie z tego wynikają, a także wskazanie właściwych postaw w zakresie jej kształtowania.

Wideo

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (New Urb Pact)

Kampania jest częścią projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Lider konsorcjum) wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnią Łazarskiego, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Lider konsorcjum) w projekcie reprezentowane jest przez Departament Planowania Przestrzennego. Do jego kompetencji należy m.in. opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym procedowanie reformy.

Wśród zadań Departamentu znajduje się również inicjowanie oraz wspieranie badań, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego. Departament Planowania Przestrzennego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, realizuje projekty ukierunkowane na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w obszarze planowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Zdjęcia (2)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2022 15:10 Sylwia Życzkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Marchalewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
#MojeMiejsce 2.0 11.10.2022 15:24 Sylwia Życzkowska
#MojeMiejsce 1.0 11.10.2022 15:10 Sylwia Życzkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}