W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa

Od 16 września 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nie wszczyna postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych przez poprzedników prawnych tego organu, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat. Toczące się postępowania zostają umorzone z mocy prawa [1].

Strony zakończonych postępowań mają prawo wglądu do akt sprawy w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5), we wtorki i czwartki, w godzinach: 8.30-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu: (22) 411-99-45.

Akta są udostępniane stronom oraz pełnomocnikom legitymującym się umocowaniem do dokonywania takich czynności w oryginale lub odpisie uwierzytelnionym zgodnie z przepisami ustawy prawo o notariacie lub zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Urząd Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście

Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -  od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł;
  • poświadczenie przez Organ za zgodność z oryginałem duplikatów, odpisów dokumentów - od każdej strony 5 zł;
  • wydanie zaświadczenia – 17 zł.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2019 09:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Dobkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 9.0 17.09.2021 16:43 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 8.0 23.08.2021 11:06 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 7.0 18.08.2021 00:03 Małgorzata Dobkiewicz
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 6.0 07.01.2021 09:10 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 5.0 31.12.2020 08:55 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 4.0 29.05.2020 13:41 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 3.0 12.03.2020 15:43 Agata Kubel-Grabau
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 2.0 28.01.2020 09:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa 1.0 08.01.2019 09:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP