W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska Strefa Inwestycji

08.07.2019

Na grafice widać postać spoglądającą na wyciąg-robota. Robot kładzie znaczniki na zarysie kształtu Polski. Napis "Polska Strefa Inwestycji. Inwestuj tam, gdzie chcesz"

Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspiera­niu nowych inwestycji.

Najważniejsze zmiany:

 • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowa­dzić działalność gospodarczą. Firmy nie muszą przenosić się do Stref i inwe­stować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana została długo­trwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE.
 • Warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.
 • Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w za­leżności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest także sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie, w tym zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne.
 • Premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje mogą liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie.
 • Premiowane są przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konku­rencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
 • Decyzja dotycząca preferencji wydawana jest na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa jest pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.
 • Spółki zarządzające Strefami odgrywają nową rolę w przyciąganiu inwestycji. Są głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień po­datkowych i dotacji rządowych.

Możesz realizować inwestycje tam, gdzie chcesz

Wsparcie dostępne na terenie całego kraju tam, gdzie tego potrzebujesz.

Wsparcie również dla mikro i małych firm

Strefy w większym stopniu otwarte na MMŚP

Wspieramy wartościowe projekty

Projekty innowacyjne lub wysokojakościowe mają większą szansę na otrzymanie zezwolenia.

Nacisk na rozwojowe i stabilne miejsca pracy

Zachęcamy do tworzenia stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy, oferujących możliwości rozwoju.

Ułatwimy współpracę z nauką i szkolnictwem

Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami. Oferujemy wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji;
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

Jakie szanse daje Polska Strefa Inwestycji?

 • wzrost liczby inwestycji;
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów;
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców;
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu.

Jak starać się o wsparcie? Do kogo złożyć wniosek o ulgę na realizację inwestycji?

Wejdź na stronę Polskiej Strefy Inwestycji i sprawdź warunki dla Twojej inwestycji. 

Materiały informacyjne nt. Polskiej Strefy Inwestycji

Akty prawne w jęz. angielskim

Materiały

Polska Strefa Inwestycji - Szansa dla Twojej firmy
broszura​_SSE-firma​_2.pdf 0.39MB
Polska Strefa Inwestycji - Szansa dla firm i samorządów
ulotka​_105x210​_2.pdf 0.65MB
Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. - jęz. angielski
ACT​_of​_support​_of​_new​_investments.pdf 0.28MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. - jęz. angielski
Regulationon​_public​_aid​_to​_be​_granted​_to​_certain​_enterprises​_for​_new​_investments.pdf 0.60MB

Zdjęcia (7)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.06.2021 10:45 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 10:58 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}