W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2610.7.2019.PS
  • Data rozpoczęcia: 12.02.2019
  • Data zakończenia: 30.04.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 01.03.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego, Załącznik Nr 5 do IPU - protokół odbioru, Załącznik Nr 6 do IPU - wykaz osób, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.02.2019 r., Zmiany SIWZ z dnia 15.02.2019 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2019 r., Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 22.02.2019 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.02.2019 r. Zmiany SIWZ z dnia 26.02.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł, Informacje z otwarcia ofert z dnia 01 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informacja z dnia 7 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_7PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_7PS19.pdf 0.18MB
Zał​_1​_SOPZ​_7PS19.pdf
Zał​_1​_SOPZ​_7PS19.pdf 0.09MB
Zał​_2​_IPU​_7PS19.pdf
Zał​_2​_IPU​_7PS19.pdf 0.07MB
Zał​_3​_oświadczenie​_warunki​_7PS19.docx
Zał​_3​_oświadczenie​_warunki​_7PS19.docx 0.03MB
Zał​_4​_oświadczenie​_wykluczenie​_7PS19.docx
Zał​_4​_oświadczenie​_wykluczenie​_7PS19.docx 0.03MB
Zał​_5​_grupa​_kapitałowa​_7PS19.doc
Zał​_5​_grupa​_kapitałowa​_7PS19.doc 0.05MB
Zał​_6​_wykaz​_dostaw​_7PS19.doc
Zał​_6​_wykaz​_dostaw​_7PS19.doc 0.04MB
Zał​_7​_wykaz​_osób​_7PS19.doc
Zał​_7​_wykaz​_osób​_7PS19.doc 0.05MB
Zał​_5​_do​_IPU​_Protokół​_odbioru​_7PS19.doc
Zał​_5​_do​_IPU​_Protokół​_odbioru​_7PS19.doc 0.07MB
Zał​_6​_do​_IPU​_Wykaz​_osób​_7PS19.docx
Zał​_6​_do​_IPU​_Wykaz​_osób​_7PS19.docx 0.02MB
SIWZ​_7PS19a.pdf
SIWZ​_7PS19a.pdf 0.11MB
Zał​_8​_FO​_7PS19.doc
Zał​_8​_FO​_7PS19.doc 0.07MB
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_7PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_7PS19.pdf 0.07MB
Zmiany​_SIWZ​_15022019.pdf
Zmiany​_SIWZ​_15022019.pdf 0.04MB
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_2​_7PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_2​_7PS19.pdf 0.07MB
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_SIWZ​_22022019.pdf
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_SIWZ​_22022019.pdf 0.09MB
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_26022019.pdf
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_26022019.pdf 0.07MB
Zmiany​_SIWZ​_26022019​_7PS19.pdf
Zmiany​_SIWZ​_26022019​_7PS19.pdf 0.04MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_719PS.pdf
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_719PS.pdf 0.02MB
Informacja​_o​_wyborze​_na​_strone​_7PS19.pdf
Informacja​_o​_wyborze​_na​_strone​_7PS19.pdf 0.03MB
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_7ps19.pdf
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_7ps19.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.02.2019 14:26 Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 2.1 03.04.2019 09:50 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 2.0 03.04.2019 09:46 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.9 07.03.2019 13:21 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.8 01.03.2019 13:35 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.7 01.03.2019 13:34 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.6 26.02.2019 15:48 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.5 22.02.2019 15:16 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.4 22.02.2019 15:15 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.3 15.02.2019 16:05 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.2 14.02.2019 12:23 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 12.02.2019 15:41 Piotr Szymański
Dostawa Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 12.02.2019 14:26 Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP