W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”.

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.7.2019.MK
  • Data rozpoczęcia: 05.06.2019
  • Data zakończenia: 30.09.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <tr> <td>TRYB UDZIELANIA ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>art. usługi społeczne - na podst. art. 138o ustawy Pzp</td> </tr> <tr> <td>RODZAJ ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>usługa</td> </tr> <tr> <td>OSOBY DO KONTAKTU</td> <td>Milena Kuś</td> </tr> <tr> <td>KONTAKT</td> <td>zamowienia@mpit.gov.pl</td> </tr> <tr> <td>Termin skaładania ofert</td> <td>19 czerwca 2019 do godz. 10:00</td> </tr> BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, regionów, uczelni wyższych, ekspertów z Polski i zagranicy, w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. Zmiana - Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 00-507 WarszawaPl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, wejście wyłącznie od strony ul. Wspólnej . Integralną częścią IWZ są załączniki: Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 2 – wzór umowy Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego Oznakowanie Fair Trade </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> W postępowaniu wybrano ofertę nr 3, złożoną przez wykonawcę: Mazurkas Travel Biuro Podróży sp. z o.o.; Al. Wojska Polskiego 27; 01-515 Warszawa Uzasadnienie faktyczne: Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, które zostało określone w Ogłoszeniu. Uzasadnienie prawne: Art. 138o ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący”. <tbody> <tr> <tr> Informacja o udzieleniu zamówienia-zawarciu umowy: W dniu 15 lipca 2019 r. została zawarta umowa z Mazurkas Travel Biuro Podróży sp. z o.o.; ul. Spisaka 12; 02-4965 Warszawa. Uzasadnienie faktyczne: Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, które zostało określone w Ogłoszeniu. Uzasadnienie prawne: Art. 138o ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym „ Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego”.

Materiały

ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_7mk19
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_7MK19.pdf 0.41MB
iwz​_7mk19
IWZ​_7MK19.pdf 0.60MB
zal​_1​_opz​_7mk19
Zal​_1​_OPZ​_7MK19.pdf 0.69MB
zal​_2​_projum7mk19
Zal​_2​_projum7MK19.pdf 0.64MB
zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_719mk
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_719MK.docx 0.82MB
zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_719mk
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_719MK.docx 0.82MB
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_7MK19
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_7MK19.doc 0.85MB
zal​_6​_wykaz​_usług​_7mk19
Zal​_6​_wykaz​_usług​_7MK19.docx 0.02MB
zal​_7​_wykaz​_osób​_7mk19
Zal​_7​_wykaz​_osób​_7MK19.docx 0.02MB
zal​_8​_iwz​_formularz ​_ofertowy​_7mk19.
Zal​_8​_IWZ​_formularz ​_ofertowy​_7MK19.doc 1.18MB
oznakowanie​_fair​_trade
OZNAKOWANIE​_FAIR​_TRADE.docx 0.04MB
zmiany​_wyjaśnienia​_z​_dnia​_​_12067mk19
Zmiany​_wyjaśnienia​_z​_dnia​_​_12067MK19.pdf 0.42MB
logo​_do​_pytnr​_4
logo​_do​_pytnr​_4.pdf 0.19MB
ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_​_7mk19
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszsenia​_​_7MK19.doc 1.17MB
informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_7mk2019
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_7MK2019.pdf 0.20MB
ocena​_ofert7mk19
Ocena​_ofert7MK19.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.06.2019 15:57 Milena Kuś
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Milena Kuś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 3.0 14.08.2019 13:07 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 2.0 16.07.2019 11:04 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.9 16.07.2019 11:03 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.8 16.07.2019 11:02 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.7 16.07.2019 10:59 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.6 03.07.2019 13:56 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.5 03.07.2019 13:16 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.4 19.06.2019 12:25 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.3 13.06.2019 08:19 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.2 12.06.2019 15:54 Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.1 12.06.2019 15:23 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.0 05.06.2019 15:57 Milena Kuś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP