W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Analiz Gospodarczych

Dyrektor: Monika Krupa-Leończyk

Zastępca dyrektora: Aneta Piątkowska

tel. 22 411 95 33

e-mail: sekretariatDAG@mr.gov.pl

 

Zadania departamentu

 

1. Departament Analiz Gospodarczych odpowiada za gromadzenie danych o charakterze gospodarczym z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach Ministra - dla dokonywania jakościowych i ilościowych ocen zależności występujących między tymi sferami - oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji.

2. Departament odpowiada za:

  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski;
  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski we wdrażaniu Agendy rozwojowej ONZ (Agenda 2030) i celów zrównoważonego rozwoju, w tym monitorowanie postępów w ich realizacji;
  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Programu wspierania reform strukturalnych;
  • realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju pozostających w kompetencjach Ministra, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez inne komórki organizacyjne;
  • sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, reform strukturalnych, konkurencyjności gospodarki, handlu zagranicznego, sektora przedsiębiorstw, wybranych zagadnień problemowych oraz za monitorowanie procesów gospodarczych;
  • przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo strategii, polityk i programów;
  • współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami administracji publicznej w zakresie prac analitycznych, raportów w obszarze ekonomii, zrównoważonego rozwoju, polityki gospodarczej oraz rozwoju narzędzi analitycznych;
  • koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania;
  • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

3. Departament koordynuje współpracę Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym, w tym prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej.

4. Departament jest odpowiedzialny za utrzymywanie i zasilanie bazy danych statystycznych oraz narzędzi raportujących z zakresu informacji gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań Ministerstwa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.04.2019 11:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Jędrejek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Analiz Gospodarczych 10.0 03.06.2020 11:57 Agata Kubel-Grabau
Departament Analiz Gospodarczych 9.0 30.04.2020 11:15 Agata Kubel-Grabau
Departament Analiz Gospodarczych 8.0 12.02.2020 11:28 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Analiz Gospodarczych 7.0 16.12.2019 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Analiz Gospodarczych 6.0 09.10.2019 10:18 Martyna Krawczonek
Departament Analiz Gospodarczych 5.0 04.09.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Analiz Gospodarczych 4.0 26.08.2019 13:08 Agata Kubel-Grabau
Departament Analiz Gospodarczych 3.0 09.08.2019 09:45 Bartosz Wysocki
Departament Analiz Gospodarczych 2.0 09.08.2019 09:33 Bartosz Wysocki
Departament Analiz Gospodarczych 1.0 11.04.2019 11:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP