W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Dyrektor: Grzegorz Płatek

Zastępca dyrektora: Patrycja Brudnicka

Zastępca dyrektora: Przemysław Grosfeld

Zastępca dyrektora: Piotr Kudelski


tel.: 22 411 93 84

faks: 22 411 91 33

e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl


Zadania departamentu

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:

 1. podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, na rzecz poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
 2. identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości z wyłączeniem obszarów pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;
 3. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 4. podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, związanych z kształtowaniem systemu zamówień publicznych oraz polityki zakupowej państwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);
 5. opiniowanie OSR lub wspomaganie procesu przygotowania OSR – w ramach procesu przeprowadzania oceny skutków społeczno-gospodarczych (oceny wpływu) na potrzeby działań legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie;
 6. podejmowanie lub realizację inicjatyw oraz zadań związanych z lepszym stanowieniem prawa;
 7. opiniowanie, jako komórka wiodąca, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych wprowadzających obciążenia dla funkcjonowania przedsiębiorców, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, oraz przygotowywanie projektu stanowiska Ministra;
 8. koordynowanie przedłożenia Radzie Ministrów informacji o działaniach podjętych przez Ministra w wyniku przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra związanych z procedurą powiadomień (notyfikacji) przewidzianą w art. 15 ust. 7  dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym jako koordynatora IMI i właściwego organu w rozumieniu art. 5 lit. e i f rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym;
 10. zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 11. wskazywanie właściwej komórki organizacyjnej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra, w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;
 12. realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.03.2019 16:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cezary Maliszewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 8.0 22.05.2020 16:18 Agata Kubel-Grabau
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 7.0 25.02.2020 12:25 Agata Kubel-Grabau
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 6.0 15.01.2020 16:18 Agata Kubel-Grabau
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 5.0 16.12.2019 08:23 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 4.0 12.11.2019 13:51 Agata Kubel-Grabau
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 3.0 12.09.2019 15:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 2.0 09.08.2019 09:49 Bartosz Wysocki
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.4 26.06.2019 10:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.3 15.04.2019 09:14 Agata Żołnacz-Okoń
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.2 12.04.2019 16:54 Agata Żołnacz-Okoń
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.1 10.04.2019 15:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.0 06.03.2019 16:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP