W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem.

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.5.2019.PS
  • Data rozpoczęcia: 31.05.2019
  • Data zakończenia: 11.07.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <tr> <td>TRYB UDZIELANIA ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>Przetarg nieograniczony</td> </tr> <tr> <td>RODZAJ ZAM&Oacute;WIENIA</td> <td>robota budowlana</td> </tr> <tr> <td>OSOBY DO KONTAKTU</td> <td>Piotr Szymański</td> </tr> <tr> <td>KONTAKT</td> <td>zamowienia@mpit.gov.pl</td> </tr> <tr> <td>Termin składania ofert</td> <td>17 czerwca 2019 godz. 11:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> Nazwa postępowania zapisana na stronie Zamawiającego została skrócona z przyczyn technicznych - limit znaków. Uwaga! Od dnia 6 czerwca br. do odwołania zamknięte będzie wejście główne do budynku od strony Pl. Trzech Krzyży 3/5. Ruch osobowy do budynku odbywać się będzie wejściem od strony ul. Wspólnej przy Sali pod kopułą. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ˃˃NOVAPOL˂˂ sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A; 87-100 Toruń.złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ˃˃NOVAPOL˂˂ sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A; 87-100 Toruń. Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Oferta w/w wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Materiały

SIWZ​_5PS19.pdf
SIWZ​_5PS19.pdf 1.20MB
Projekt​_wykonawczy​_5PS19.pdf
Projekt​_wykonawczy​_5PS19.pdf 10.93MB
STWiOR​_5PS19.pdf
STWiOR​_5PS19.pdf 0.80MB
Przedmiar​_robót​_5PS19.pdf
Przedmiar​_robót​_5PS19.pdf 0.14MB
Decyzja​_Prezydenta​_m​_st​_Warszawy​_-​_pozwolenie​_na​_budowę​_5PS19.pdf
Decyzja​_Prezydenta​_m​_st​_Warszawy​_-​_pozwolenie​_na​_budowę​_5PS19.pdf 0.34MB
Decyzja​_MKZ​_20180306.pdf
Decyzja​_MKZ​_20180306.pdf 0.13MB
Decyzja​_MKZ​_20180903.pdf
Decyzja​_MKZ​_20180903.pdf 0.13MB
Zal​_nr​_2​_IPU​_5PS19.pdf
Zal​_nr​_2​_IPU​_5PS19.pdf 0.53MB
Zał​_3​_oświadczenie​_warunki​_5PS19.docx
Zał​_3​_oświadczenie​_warunki​_5PS19.docx 0.08MB
Zał​_4​_oświadczenie​_wykluczenie​_5PS19.docx
Zał​_4​_oświadczenie​_wykluczenie​_5PS19.docx 0.08MB
Zał​_5​_grupa​_kapitałowa​_5PS19.doc
Zał​_5​_grupa​_kapitałowa​_5PS19.doc 0.10MB
Zał​_8​_FO​_5PS19.doc
Zał​_8​_FO​_5PS19.doc 0.13MB
Zał​_6​_wykaz​_robot​_budowlanych​_5PS191.docx
Zał​_6​_wykaz​_robot​_budowlanych​_5PS191.docx 0.08MB
Zał​_7a​_wykaz​_osób​_5PS191.docx
Zał​_7a​_wykaz​_osób​_5PS191.docx 0.08MB
Zał​_7b​_wykaz​_osób​_na​_potrzeby​_kryterium​_oceny​_ofert​_Doświadczenie​_zawodowe​_kierownika​_budowy​_5PS191.docx
Zał​_7b​_wykaz​_osób​_na​_potrzeby​_kryterium​_oceny​_ofert​_Doświadczenie​_zawodowe​_kierownika​_budowy​_5PS191.docx 0.08MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_5PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_5PS19.pdf 0.29MB
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_5PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_5PS19.pdf 0.09MB
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_SIWZ​_07052019.pdf
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_SIWZ​_07052019.pdf 0.14MB
Wyjaśnienia​_SIWZ​_11062019.pdf
Wyjaśnienia​_SIWZ​_11062019.pdf 0.13MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_519PS.pdf
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_519PS.pdf 0.11MB
Tabela​_wybor​_5PS19.pdf
Tabela​_wybor​_5PS19.pdf 0.25MB
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_5PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_5PS19.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2019 17:52 Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.8 19.07.2019 13:22 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.7 09.07.2019 15:00 Milena Kuś
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.6 03.07.2019 16:00 Milena Kuś
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.5 17.06.2019 13:56 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.4 11.06.2019 15:06 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.3 07.06.2019 12:22 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.2 06.06.2019 13:13 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.1 06.06.2019 13:12 Piotr Szymański
Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem. 1.0 31.05.2019 17:52 Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP