W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

e-Akta

21.06.2019

Mężczyzna w w garniturze stoi obok kobiety w czerwonym żakiecie odpychającej segregator z dokumentami. Przed nią na ekranie napis "e-Akta"

Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Zapoznaj się ze zmianami w zakresie elektronizacji akt.

Co to są e-Akta?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowela niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, czyli tzw. e-Akta. 

e-Akta zakładają: 

  • skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat
  • możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej
  • domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika. 

Korzyści e-Akta:

e-Akta to korzyści nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników: 

  • dla pracodawców to oszczędności i mniejsza liczba obowiązków. Wcześniej koszty po stronie pracodawców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosiły ok. 130 mln zł rocznie. Nowe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć te wydatki;;
  • pracownicy zyskają większe bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji i łatwiejszy dostęp do niej. Rozwiązanie oszczędzi czas pracownikom, gdy będą składać wnioski o emeryturę czy rentę. Pracownicy nie będą też musieli gromadzić papierowych dokumentów, gdyż dane niezbędne do przyznania świadczeń będą zgromadzone w ZUS.

Jak to działa? 

Od początku 2019 r. pracodawcy mogą przekazywać w postaci elektronicznej dane ważne dla ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, ponieważ ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Aby w pełni zabezpieczyć interesy pracowników, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona w zależności od daty zatrudnienia danego pracownika.

Ciekawostka 
Przed wejściem w życie ustawy w Polsce obowiązywał jeden z najdłuższych na świecie, 50-letni okres przechowywania akt. Dla porównania w Finlandii jest to 10 lat, a w Danii tylko 5 lat. 

Skrócenie okresu przechowywania akt:

  • 10 lat - pracownik zatrudniony po 1 stycznia 2019 r. 

  • 10 lub 50 lat - pracownik zatrudniony po raz pierwszy między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r.  10 lat, jeżeli pracodawca złoży formularz ZUS OSW i raport ZUS RIA. Jeśli nie złoży tych formularzy, wówczas 50 lat. 

  • 50 lat - pracownik zatrudniony przed 1 stycznia 1999 r.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. 

Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy w określonych sytuacjach przesyłają do ZUS nowe imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdują się dane potrzebne do ustalenia wysokości emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu za konkretny okres). Dane te ZUS zapisuje na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r. 

Pracodawca może również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania, jeśli złożył w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Nie był to obowiązek, ale jeśli już się zdecydował, jest to także decyzja na przyszłość – niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca nie przekazał raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.
Dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie przechowywał 50 lat. Pracownicy będą szczegółowo informowani przez pracodawców lub ZUS o okresie przechowywania swojej dokumentacji.

Możliwość przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej

Pracodawca może przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej. Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego. Pracodawcy już wcześniej tworzyli dokumenty w postaci elektronicznej, ale pełniły one tylko pomocniczą rolę. Umożliwienie cyfryzacji dokumentacji przyspieszy proces opracowywania akt, skróci czas ich przeszukiwania i zredukuje koszty.

Według szacunków, dzięki digitalizacji koszty firmy, która zatrudnia ok. 500 pracowników, mogą spaść nawet o około 200 tys. zł rocznie, biorąc pod uwagę redukcję kosztów pracy, papieru, druku, transportu, przechowywania czy specjalistycznego wyposażenia np. szaf pancernych.

Umożliwienie przedsiębiorcom przechowywania akt w postaci elektronicznej jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej transformacji. 

Pensja domyślnie na konto 

Ustawa – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników i pracodawców – wprowadziła też jako zasadę wypłatę pensji na konto pracownika. Żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik musi złożyć stosowny wniosek. Wcześniej domyślną formą była wypłata wynagrodzenia w gotówce.  

Zobacz informację na Biznes.gov.pl --> e-Akta oraz inne zmiany w dokumentacji pracowniczej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2020 09:42 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
19.07.2019 10:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska