W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

II edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030

31.05.2019

Za nami II edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Była to okazja do podsumowania 4 lat intensywnych prac na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, podejmowanych w Polsce i na forum międzynarodowym. Organizacja wydarzenia zbiega się z obchodzonym w dniach 30 maja - 5 czerwca, Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju. Forum otworzył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Nowi uczestnicy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest krajowym koordynatorem wdrażania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, a samo Forum stanowi innowacyjną platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Po raz drugi resort zaprosił do dyskusji na ten temat przedstawicieli biznesu, instytucji, organizacji pozarządowych oraz regionów. Podsumowano dotychczasowe działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) zawartych w Agendzie.

Polska prowadzi prace nad upowszechnieniem zasad SDGs równolegle do działań podejmowanych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2015 roku ONZ przyjęła Agendę 2030, a w tym samym czasie w naszym kraju rozpoczęły się prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przed rokiem prezentowaliśmy na forum ONZ w Nowym Jorku nasze priorytety i działania na rzecz realizacji postanowień Agendy 2030. Przyjmując Strategię Polska zobowiązała się do zapewnienia warunków dla zdrowej konkurencji, silnego rynku sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu, zmniejszeniu barier rozwojowych dla przedsiębiorczości oraz wprowadzenia nowoczesnych instrumentów wzmacniających rozwój firm.

– Odpowiedzialność jest kluczem do zrozumienia 17 celów Agendy 2030. Próbuje ona ją umieścić w sercu globalnej polityki. Jest to odpowiedzialność za to, abyśmy w pogoni za spełnieniem naszych aspiracji nie zapominali o konsekwencjach naszych działań, którą mogą dotknąć najsłabszych, najbiedniejszych oraz środowisko – powiedział wiceminister Marcin Ociepa otwierając Forum.

W swoim wystąpieniu wiceszef MPiT mówił o tym, w jaki sposób resort przedsiębiorczości i technologii swoimi działaniami wpisuje się w realizację SDGs. Przypomniał, że Polska wypełnia cele Agendy 2030 realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest również przełożeniem celów globalnych na język polskich potrzeb. Wspomniał m.in. o działaniach na rzecz tworzenia przyjaznego prawa, rozwijaniu innowacyjności, odpowiedzialności ekologicznej, inkluzywnego rozwoju i roli partnerstwa.  Cele zrównoważonego rozwoju podkreślają odpowiedzialność rządów za zapewnienie rozwoju gospodarczego oraz stymulowanie wzrostu zatrudnienia.

– Dzięki pracowitości polskich przedsiębiorców i pracowników oraz przy wsparciu rządu i dobrej koniunktury gospodarczej, udaje nam się realizować ten postulat. Zdajemy sobie sprawę, że ambitna wizja Agendy 2030 zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zbudowane i utrzymane zostaną silne partnerstwa – zaznaczył Marcin Ociepa.

Minister podkreślił, że musimy współpracować, bo sektor administracji i sektor pozarządowy nie są oddzielnymi sferami, a efektywna realizacja tak ambitnych zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju, jakie stawia przed nami Agenda 2030, wymaga ścisłej współpracy między nimi. 

 – Przed nami są też wyzwania. Wspomnę tylko o kilku z obszaru wzrostu gospodarczego oraz innowacyjności, tak ważnych z perspektywy MPiT. To zrównoważone łańcuchy dostaw i weryfikacja dostawców pod kątem standardów CSR, rosnące oczekiwania dotyczące zakresu odpowiedzialności biznesu, dostosowywanie się rynku pracy do zmieniającej się rzeczywistości i rozwoju technologii. Ogromne znaczenie ma przemysł neutralny dla klimatu, przełomowe innowacje pozwalające na zmiany społeczne i powstrzymanie zmian klimatycznych – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii podsumowując założone na najbliższe lata cele, które stoją przed wszystkimi podmiotami angażującymi się w realizację SDGs w Polsce.

W tegorocznym Forum udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, m.in. prezes GUS Dominik Rozkrut oraz wielu czołowych firm, uczelni i organizacji, które aktywnie włączają się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dyskutowano m.in. o roli edukacji dla zrównoważonego rozwoju, istocie godnej pracy oraz o tym, co możemy zrobić by ograniczać wszelkiego rodzaju nierówności. Odbyły się trzy panele eksperckie, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się m.in. eksperci reprezentujący podmioty włączone
w Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Partnerstwo służyć  ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030. Jest otwarte dla wszystkich podmiotów – firm i organizacji, zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Dotychczas pod wspólną deklaracją Partnerstwa podpis złożyło 102 przedstawicieli biznesu, instytucji, związków i zrzeszeń, fundacji, federacji organizacji pozarządowych, instytutów badawczych oraz uczelni. W tym roku dołącza kolejnych 25 podmiotów. W sumie inicjatywa liczy już 127 członków. 

Oprócz złożenia podpisu pod deklaracją, Sygnatariusze zachęcani są do przekazania indywidualnego zobowiązania tzw. commitmentu, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy lub organizacji, SDGs.

Do przykładowych inicjatyw realizowanych przez sygnatariuszy zaliczyć dziś można m.in.:

 • Działania zmierzające do zmniejszenia całkowitego zużycia wody w procesach produkcyjnych i zmniejszenie zużycia surowca PET.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności.
 • Redukcja zużycia energii oraz paliw kopalnych.
 • Wprowadzenie bezściekowego obiegu wody przy produkcji.
 • Działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych wzorców produkcyjnych.
 • Zapobieganie marnowaniu żywności – współpraca z Bankami Żywności.
 • Edukacja finansowo-ekonomiczna młodzieży.
 • Wsparcie placówek szkolno-oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej.
 • Program edukacyjny w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 • Monitoring transakcji i spółek pod względem ryzyk CSR.
 • Partnerstwo na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
31.05.2019 14:38 Aleksandra Serkowska
Pierwsza publikacja:
31.05.2019 14:38 Aleksandra Serkowska